Технологічна практика

ОБОВ‘ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

При проходженні практики студенту необхідно:

 • своєчасно прибути на базу практики з відповідними документами, одержаними в коледжі;
 • дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, дотримуватись
  внутрішнього розпорядку, вимог трудового законодавства на рівні з працівниками підприємства;
 • виконувати індивідуальний графік, підготовлений і затверджений керівниками від коледжу і бази
  практики;
 • регулярно відвідувати консультації, що проводяться в коледжі;
 • виконувати завдання і доручення керівника практики від бази практики, спрямованих на засвоєння
  практичних навичок;
 • зібрати та обробити матеріали, необхідні для підготовки звіту з практики;
 • оформляти щоденник проходження виробничої практики за встановленою формою;
 • згідно з вимогами програми практики оформити письмовий звіт;
 • своєчасно подати керівникові практики від коледжу письмовий звіт про виконання всіх завдань і
  щоденник практики;

Після закінчення практики протягом тижня студент зобов’язаний подати керівникові практики від
коледжу для перевірки і рецензування:

 • щоденник виробничої практики, оформлений належним чином і затверджений керівником практики від
  підприємства;
 • індивідуальний календарний графік;
 • характеристику з місця проходження практики (може бути приведена в щоденнику практики);
 • письмовий звіт про виробничу практику.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) перед комісією, яка приймає залік у студентів на засіданні не пізніш ніж через 2 тижні після закінчення практики (або на другому тижні навчання нового семестру, який починається після практики) згідно з датою, затвердженою наказом.

При виставлянні оцінки враховується якість та зміст звітної документації, якість відповідей при захисті звіту, а також відгук керівника практики від підприємства.

Додаткова інформація

Назва документа Завантажити
Обовязки студента PDF
Організація практики PDF
Завдання компетенції PDF
Бази практик PDF
Критерії оцінювання PDF
Вимоги до звіту PDF

Документація

Назва документа Завантажити
Зразок звіту PDF
Зразок додатка до звіту PDF
Маршрутна карта PDF