Технічне обслуговування засобів зберігання,транспортування, та заправлення пально-мастильними матеріалами

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Освітня кваліфікація фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту

Актуальність

Нафта і продукти її переробки є основними енергоносіями практично у всіх галузях промислового виробництва господарства. У теперішній час видобутку власної нафти в Україні не вистачає, тому частину, якої не вистачає закуповують за кордоном, де ціни визначаються кон’юктурною світового ринку нафтопродуктів. Останнім часом вони сягнули рекордної позначки, але стійкої тенденції до її зниження не спостерігається. Ера дешевих нафтопродуктів відійшла у минуле. З розширенням парку автомобільної техніки, підвищенням її технічного рівня збільшується попит на більш широкий асортимент нафтопродуктів і підвищуються вимоги до їхньої якості. За останні роки накопичений науковий досвід у виробництві та використанні паливо-мастильних матеріалів, суттєво змінилася їх номенклатура, асортимент і якість. Найочевиднішими є зміни, що відбулися у створенні високоефективних сортів паливо-мастильних матеріалів. Ускладнення конструкції і умов експлуатації сучасної автомобільної та сільськогосподарської техніки, необхідність підвищення її надійності і довговічності, а також обмежені можливості нафтопереробної промисловості по створенню і виробництву високоякісних палив і змащувальних матеріалів гостро поставили питання удосконалення методів і технологій раціонального використання нафтопродуктів.

Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами- це комплексна індустрія, що надає різні види послуг, розробляє і впроваджує нововведення, створює та використовує устаткування для ефективної організації забезпечення автомобільної, спеціальної та військової техніки і сільськогосподарського виробництва нафтопродуктами та вирішення питань організації контролю якості паливомастильних матеріалів на всіх етапах виробництва нафтопродуктів від виробника до баків машини.

Вирішення актуальних інженерно-технічних і наукових завдань в області якості, експлуатаційних властивостей і використання нафтопродуктів має велике значення для отримання максимального технічного, економічного і соціального ефекту.

Дуже часто незадовільна робота автомобільної техніки пов’язана з неправильним використанням паливо-мастильних матеріалів, застосуванням нафтопродуктів невідповідних сортів і марок, їхньої низької якості, яка може погіршуватись при операціях транспортування, зберігання та використання.

Проблема раціонального використання паливо-мастильних матеріалів на підприємствах стала однією з найважливіших економічних, технічних і соціальних проблем.

Впровадження в експлуатацію сучасних паливо-мастильних матеріалів вимагає удосконалення організації нафтогосподарств і вирішення проблем, пов’язаних з контролем якості нафтопродуктів. Споживач повинен знати, який нафтопродукт він повинен використовувати. Для цього йому необхідно вміти перевіряти якість паливо-мастильних матеріалів, які пропонуються на ринку, а також визначати, наскільки вони відповідають вимогам сучасної автомобільної техніки і умовам експлуатації. Все це повинно базуватися на глибоких знаннях фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів та вмінні оцінювати їх якість.

ОПП Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами забезпечує:

теоретичними основами та практичним навичкам використання палива, мастильних матеріалів та технічних рідин. Широко викладені основні їх фізико-хімічні та експлуатаційні властивості, особливості раціонального, економічного і безпечного використання. Також значну увагу приділено вимогам до палива і мастильних матеріалів, відомостям про отримання рідких та газоподібних палив з нафти та з не нафтової сировини, технологічним процесам горіння всіх видів палива та системам забезпечення автомобільної техніки паливо-мастильними матеріалами.

Відповідно до програм дисциплін особливу увагу приділено технічно обґрунтованому підбору нафтопродуктів, що використовуються, методам оцінки їх якості і класифікації в залежності від конструкції, напруженості роботи і умов експлуатації машин та механізмів.

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Технологія нафтопродуктів
 • Засоби транспортування та зберігання ПММ
 • Застосування ПММ
 • Гідравліка та гідромеханічне обладнання
 • Засоби заправлення ПММ
 • Основи автоматизації КВП
 • Використання комп’ютерної техніки та технологій на об’єктах ПММ
 • Будова дорожньо-транспортних засобів
 • Технічна експлуатація та ремонт автомобілів
 • Засоби контролю якості ПММ
 • Проектування та експлуатація підприємств автомобільних заправних станцій
 • Облік і звітність ПММ на АЗС
 • Менеджмент та маркетинг на об’єктах ПММ
 • Працевлаштування:

  На посадах:

 • товарного оператора
 • механіка, машиніста насосної станції (нафтобази)
 • техніка-лаборанта (хімічні та фізичні дослідження)
 • техніка-технолога (нафтохімічне виробництво)
 • оператор автозаправної станції
 • техніка по пальному авіапідприємству.
 • Підготовка фахівців здійснюється для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, нафтопереробній та інших галузях промисловості, в межах передбачених національними рамками кваліфікації

  Практична підготовка студентів у рамках освітньої програми полягає у:

 • практичній спрямованості дисциплін навчального плану, як обов’язкових так і вибіркових починаючи з перших років навчання;
 • виконанні курсових проектів (робіт) із професійно-орієнтованих та професійних навчальних дисциплін;
 • організація та проведення технологічної практики на базі профільних підприємств, організацій та установ;
 • отримання значних результатів професійного зростання за рахунок навчальних та технологічних практик на виробництві;