Технічне обслуговування засобів зберігання,транспортування, та заправлення пально-мастильними матеріалами

Спеціалізація: Технічне обслуговування засобів транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

Кваліфікація: Технік-інспектор з контролю за використанням палива

  • Національний технічний університет «ХПІ»;
  • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
  • Українська інженерно – педагогічна академія;
  • Національний університет цивільного захисту України;
  • Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.