Організація та регулювання дорожнього руху

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма Організація та регулювання дорожнього руху

Термін навчання здобувачі фахової передвищої освіти, які вступили: на базі 9 класів, одночасно опановують освітню програму профільної середньої освіти за спеціальністю 3 роки 10 місяців; – на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців

Освітня кваліфікація фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Актуальність

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави.

Збільшення інтенсивності руху транспорту, зміна структури і швидкісних режимів транспортних потоків висувають з кожним роком жорсткіші вимоги до засобів керування й організації руху для забезпечення необхідного рівня ефективності і безпеки дорожнього руху.

Цю діяльність можуть забезпечити тільки фахівці, які мають необхідну сучасну підготовку у сфері організації і регулювання дорожнього руху.

Спеціальність «Транспортні технології» забезпечує

підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Організація та регулювання дорожнього руху», які здатні організовувати ефективну роботу відділів безпеки та організації дорожнього руху національної поліції України, служб автотранспорних підприємств незалежно від форм власності і підпорядкованості, комунальних підприємств міського електротранспорту (трамваї і тролейбуси), шляхових комунальних і державних підприємств (Укртрансбезпека). Крім того, вони мають можливість розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми на керівних посадах в спеціалізованих підприємствах (КП «Шляхрембуд», «Харків-Сигнал» та проєктних організаціях тощо), які займаються підвищенням ефективності організації та безпеки дорожнього руху

Освітньо – професійна програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Організація дорожнього руху;
 • Транспортно-експлуатаційні властивості шляхів;
 • Технічні засоби організації дорожнього руху;
 • Правила та безпека дорожнього руху;
 • Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод;
 • Охорона праці та цивільний захист;
 • Економіка та планування організації дорожнього руху;
 • Автоматичні засоби управління дорожнім рухом;
 • Транспортне право;
 • Транспортне планування міст;
 • Основи автоматики та автоматичних систем.
 • Під час навчання здобувачі проходять навчальну практику в підприємствах транспортної інфраструктури.

  Працевлаштування

  Випусники можуть працювати на таких підприємствах:

 • Автомобільних транспортних підприємствах усіх форм власності.
 • Комунальних підприємствах міського електротранспорту.
 • Спеціалізованих комунальних підприємствах з організації дорожнього руху.
 • Виконавчих органах центральної й місцевої влади, що займаються забезпеченням автомобільних перевезень пасажирів і вантажів наземним транспортом.
 • Контролюючих державних органах влади.
 • Дорожньо-експлуатаційних підприємствах.
 • Експертних організаціях, які розглядають питання дорожньо-транспортних пригод.
 • Страхових компаніях.
 • Навчальних закладах, які здійснюють підготовку і підвищення кваліфікації водіїв колісних транспортних засобів.
 • Національній поліції МВС України.
 • Фаховий молодший бакалавр здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»:

 • 3152 Інженер з безпеки руху
 • 3152 Інспектор шляховий
 • 3152 Ревізор з безпеки руху
 • 3112 Технік-доглядач
 • Ключові слова:

  #Безпека# транспорт# дорожній рух# інтенсивність# транспортна пригода# проєктування# ВДМ# світлофор# правила дорожнього руху