Організація та регулювання дорожнього руху

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Спеціалізація: Організація та регулювання дорожнього руху

Кваліфікація: Інженер з безпеки руху

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ.