Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Кваліфікація: Електромеханік

  •   Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Українська інженерно – педагогічна академія;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
  • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
  • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
  • Національний технічний університет «ХПІ»;
  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ;

    Національна академія Національної гвардії України.