Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Термін навчання 3 роки 10 місяців (на основі базової середньої освіти)

Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Відділення Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Актуальність

  У сучасному світі, де транспорт відіграє ключову роль у житті людей, електромеханіки автотранспортних засобів залишаються незамінними фахівцями. Їхні знання та навички необхідні для підтримки працездатності та безпечної експлуатації широкого спектру транспортних засобів: легкових і вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарської техніки.
  Сучасні автомобілі та трактори оснащені складним електрообладнанням, яке забезпечує їхню роботу, комфорт та безпеку. Від його безперебійної роботи залежить не лише працездатність транспортного засобу, але й життя людей. Тому обслуговування та ремонт електроустаткування транспортних засобів є надзвичайно важливим завданням, яке потребує високої кваліфікації та професіоналізму.
  Постійно ускладнюються електронні системи, які охоплюють все – від двигуна до трансмісії, потребують ретельного технічного обслуговування та ремонту, з яким можуть впоратися лише фахівці, що володіють відповідними знаннями та досвідом.
  Перехід на екологічно чисті транспортні засоби стимулює попит на електромеханіків, які володіють навичками роботи з гібридними та електромобілями. Ці транспортні засоби мають принципово відмінну від традиційних автомобілів будову та потребують обслуговування кваліфікованих фахівців, що розуміють нюанси роботи електричних машин та акумуляторних батарей.

  Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на автомобільному транспорті – це кваліфікований фахівець, який володіє знаннями та навичками, необхідними для обслуговування, діагностики та ремонту електрообладнання та електронних систем сучасних транспортних засобів.

  Фахівці з обслуговування та ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів виконують широкий спектр завдань, спрямованих на підтримку працездатності та подовження терміну експлуатації електрообладнання.

  До їхніх основних обов’язків належать:

  • проведення планово-профілактичних оглядів: візуальний огляд, регулювання, діагностика електрообладнання;
  • виявлення та усунення несправностей: пошук причин поломок, заміна несправних деталей, вузлів, агрегатів;
  • монтаж та демонтаж електрообладнання: установка нових електроприладів, заміна проводки,акумуляторів,генераторів;
  • налагодження та регулювання електросистем: налаштування роботи генератора, акумулятора, системи запалювання, освітлення та інших систем електрообладнання;
  • консультування водіїв та власників транспортних засобів з питань експлуатації та обслуговування електрообладнання.
   • Електромеханік – це затребувана та перспективна професія, яка потребує постійного самовдосконалення та розвитку. Ось деякі з ключових професійних якостей, якими повинен володіти електромеханік:

    Технічні знання:

    • глибокі теоретичні знання в галузі електротехніки, електроніки, схемотехніки, конструкції та експлуатації автомобілів і тракторів;
    • ґрунтовне розуміння принципів роботи електрообладнання та електронних систем транспортних засобів;
    • знання конструкції та будови різних типів двигунів, трансмісії, електроустаткування;
    • вміння читати електричні схеми;
    • знання принципів роботи електронних компонентів;
    • знання правил техніки безпеки при роботі з електрообладнанням.
     • Практичні навички:

      • вміння використовувати електроінструмент, вимірювальні прилади, діагностичне обладнання;
      • вміння виконувати електромонтажні роботи;
      • вміння встановлювати та налаштовувати електрообладнання;
      • вміння шукати та усувати несправності в системах електроустаткування;
      • вміння працювати з комп’ютерною технікою.
       • Особисті якості:

        • аналітичне мислення;
        • уважність до деталей;
        • спостережливість;
        • навички роботи в команді;
        • відповідальність;
        • ввічливість та комунікабельність;
        • бажання навчатися та розвиватися.
         • Освітня програма «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» забезпечує фундаментальну підготовку фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми у галузі електромеханіки та здійснювати інноваційну професійну діяльність шляхом набуття теоретичних і практичних знань, вмінь та навичок для успішної професійної діяльності, використання сучасних технологій з ремонту систем та приладів електроустаткування автомобілів і тракторів, застосування сучасних методів при організації технологічного процесу обслуговування і ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів, формування високої адаптивності здобувачів освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями.

          Освітня програма передбачає вивчення таких основних дисциплін:

          • Теоретичні основи електротехніки;
          • Електроматеріалознавство;
          • Основи електроніки і мікроелектроніки;
          • Метрологія та основи стандартизації;
          • Інженерна графіка та комп’ютерна графіка;
          • Електричні машини та основи електроприводу;
          • Основи технічної механіки;
          • Будова та експлуатація автомобілів і тракторів;
          • Електроустаткування автомобілів і тракторів;
          • Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів;
          • Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів;
          • Правила та безпека дорожнього руху;
          • Охорона праці та цивільний захист;
          • Організація та планування роботи підприємства.
           • Практичне навчання:

            • Навчальна електромонтажна практика;
            • Навчальна електровимірювальна практика;
            • Навчальна комп’ютерна практика в галузі;
            • Навчальна практика з технічного обслуговування і ремонту електроустаткування автомобілів та тракторів;
            • Виробнича технологічна практика.
             • Виробничу практику здобувачі освіти проходять на станціях технічного обслуговування та у сервісних центрах регіону. Серед них: «Соллі Плюс», «Сеул Авто», «Майстер Сервіс», «АТЛ», «АвтоДок», «Авторитет центр», «Харківський автоцентр», Truck Motors, «Карсис», «X-Motors» та інші.

              Участь в олімпіадах, конкурсах, студентських конференціях

              Під час навчання здобувачі освіти регулярно беруть участь в різноманітних заходах, серед яких:

              • Обласна олімпіада з електротехніки та електроніки серед студентів закладів фахової передвищої освіти;
              • Регіональна науково-практична студентська конференція PRACTICEFEST;
              • Обласна виставка науково-технічної творчості студентів;
              • Конкурс професійної майстерності «Кращий за фахом»;
              • Всеукраїнський конкурс «Service Master Junior».
               • Участь в олімпіадах, конкурсах, студентських конференціях

                • підприємства автомобільного транспорту, станції технічного обслуговування, електротехнічні та електромеханічні служби організацій, промислових підприємств;
                • електрообладнання автомобілів і тракторів, електронні та мікропроцесорні системи керування автотранспортних засобів;
                • організація технологічних процесів технічного обслуговування, поточного ремонту та діагностики електроустаткування автомобілів і тракторів;
                • електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні, електротехнічні, електронні та мікропроцесорні комплекси та системи автомобілів і тракторів.
                 • Працевлаштування

                  Електромеханіки автотранспортної галузі можуть обирати різні кар’єрні шляхи. Вони можуть працювати в дилерських центрах, автосалонах, станціях технічного обслуговування автомобілів, автотранспортних підприємствах, промислових та сільськогосподарських підприємствах, а також організувати власну справу, надаючи послуги з обслуговування та ремонту електроустаткування транспортних засобів.

                  Первинні посади:

                  • електромеханік;
                  • технік-електрик;
                  • акумуляторник;
                  • технік з сигналізації;
                  • технік з діагностичного устаткування;
                  • авторемонтник;
                  • електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування;
                  • майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
                  • генераторник.
                   • Кваліфіковані електромеханіки можуть розраховувати на конкурентоспроможну заробітну плату, яка зростає з досвідом роботи.

                    Потреба в кваліфікованих електромеханіках буде залишатися актуальною протягом багатьох років. Зростання популярності гібридних та електромобілів, а також постійне ускладнення конструкції транспортних засобів роблять цю професію однією з найперспективніших.

                    Робота електромеханіка не буває монотонною. Кожен день приносить нові виклики та задачі, що робить цю професію цікавою та динамічною.

                    Продовження навчання

                    Випускники можуть продовжити навчання у провідних закладах вищої освіти:

                    • Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ);
                    • Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ);
                    • Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ);
                    • Українській інженерно-педагогічній академії (УІПА);
                    • Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова
                    • Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського (ХАІ)