Бухгалтерський облік

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Бухгалтерський облік

Термін навчання здобувачів фахової передвищої освіти, які вступили на базі 9 класів, одночасно опановують освітню програму профільної середньої освіти за спеціальністю
– 2 роки 10 місяців

Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку
Відділення Облік і оподаткування та перших курсів

Актуальність

У нашому світі та на підприємствах зараз нікуди без хорошого кваліфікованого бухгалтера, адже саме він тримає на собі все підприємство. Саме він є правою рукою керівника будь-якої фірми, тому що цей фахівець проводить розрахунок окладів, нарахування заробітної плати співробітникам, виконує розрахунок податкових відрахувань, собівартості продукції, проводить рахунки від постачальників і субпідрядників. Будь-який рух грошових коштів, майна, прав має бути вже з першого дня діяльності підприємства належно відображений в обліку, а за потреби – ще й задекларований та оподаткований. Сьогодні складно собі уявити навіть найкрихітніше підприємство без бухгалтера. Діяльність же великого підприємства просто неможлива без бухгалтерії! Навіть під час кризи без представників цієї професії не обійтися, тому і існує на ринку праці постійний попит на бухгалтерів. Фахівці цієї сфери діяльності затребувані в багатьох напрямках.

Це професія здібних, порядних, чесних та креативних людей, робота для тих, хто прагне стати заможним! У сучасних умовах професія забезпечує багато можливостей для кар’єрного зростання: від асистента бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, бізнес-аналітика, аудитора, інвестиційного радника, топ-менеджера, власника компанії. Професія бухгалтера сьогодні посідає перше місце в рейтингах найбільш популярних професій економічного профілю та є високо сплачуваною.

Професія бухгалтера має міжнародний статус та дозволяє працевлаштуватися у будь-якій країні світу, надає можливості працювати на фрілансі або відкрити власну справу.

Професійні бухгалтери потрібні для роботи абсолютно в усіх секторах економіки, включаючи промисловість, будівництво, транспорт, фінансовий сектор, торгівлю, готельно-ресторанний бізнес, сферу інформації та телекомунікацій, агробізнес, фармацію, сферу охорони здоров’я, освіти, мистецтва, розваг та відпочинку, сферу надання житлово-комунальних послуг тощо.

Чому саме МИ?

ХАФК готує досвідчених найкращих харизматичних та винахідливих бухгалтерів, які спроможні ефективно вирішувати питання підприємства.

Наші переваги в тому, що готують фахових молодших бакалаврів викладачі з практичним досвідом роботи в галузі «Автомобільне господарство. Обслуговування транспорту» та на інших промислових підприємствах міста Харкова і області, на посадах: бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора, інженера з оплати праці, таксувальниці тощо. Ці знання та вміння щиро передаються викладачами до їх опанування дівчатам та юнакам. Молодь отримує навички і вміння, які можуть стати в нагоді їм для розвитку власного бізнесу.

Студенти коледжу мають можливість не лише навчатися, а й розвиватися як науковці: готують статті за актуальними напрямами модернізації бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування в Україні та оприлюднюють їх у збірниках всеукраїнських студентських конференцій.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Бухгалтерський обік» передбачає вивчення таких основних дисциплін:

 • Статистика
 • Гроші та кредит
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Казначейська справа
 • Податкова система
 • Інформаційні системи та технології в обліку
 • Контроль і ревізія
 • Фінанси підприємств
 • Облік і звітність в бюджетній організації
 • Економічний аналіз
 • Основи аудиту
 • Практичне навчання:

 • ✔ Навчальна практика з бухгалтерського обліку
 • ✔ Навчальна практика з фінансового обліку
 • ✔ Виробнича технологічна практика
 • Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих договорів із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

  До переліку основних баз практики відносяться:

 • Автотранспортні підприємства: ПрАТ «АТП-16329», ПрАТ «АТП-16355», ТОВ «АТП-16361», ТОВ «Авто-ОВІ», ПП «Мерефянське АТП», ТОВ «ЕКСПРЕС», АО «Харківське підприємство автобусних станцій», АТ «Харківська автобаза № 2»;
 • Комунальне підприємство «Тролейбусне депо № 2»;
 • Страхові компанії «Salamandra», «ВУСО»;
 • Підприємство «Харківспецтяжтранс»;
 • Сільськогосподарські підприємства Харківської області.
 • Фахівці повинні демонструвати знання з предметної області:

 • Оформлення первинної документації з обліку;
 • Обробка облікової інформації з використанням прикладних програм бухгалтерського обліку «1C:Підприємство, версія 7.7» та «1C:Бухгалтерія, версія 8 для України»;
 • Облік активів і пасивів підприємства;
 • Складання звітності;
 • Інформаційних систем і технологій в обліку.
 • Державна атестація

  проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену. Результати іспитів показують, що студенти, значна чисельність яких володіють державною мовою, мають хороші знання з теорії і практичні навички організації та ведення бухгалтерського, податкового обліку, з використанням персонального комп’ютера; здатні аналізувати та контролювати показники роботи підприємств; робити висновки та пропонувати відповідні заходи керівництву підприємства; приймати рішення, спрямовані на підвищення ефективності роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності.

  Участь в олімпіадах, конкурсах, студентських конференціях

  Під час навчання здобувачі освіти беруть активну участь в різноманітних заходах, серед яких:

 • Міжвузівські фахові фестивалі серед студентів спеціальності «Облік і оподаткування»;
 • Майстер-класи у формі круглого столу «До нас їде ревізор»;
 • Олімпіади з фінансового та бухгалтерського обліку серед студентів коледжів спеціальності «Облік і оподаткування» на базі Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова;
 • Інтерактивна гра «Фінансовий контроль», на базі Українського державного університету залізничного транспорту;
 • Регіональний Турнір з фінансової грамотності на кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації;
 • Вікторини з бухгалтерського обліку, присвячені Міжнародному Дню Бухгалтера.
 • Ці заходи носять характер виховний і змагань одночасно. Їх організовано таким чином, щоб підвищити якість професійної підготовки та інтерес студентів до майбутньої професії бухгалтера.

  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

  На посадах:

 • технік з планування
 • рахівник
 • бухгалтер
 • старший бухгалтер
 • економіст з бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності
 • головний касир
 • завідувач каси
 • операціоніст в банку
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • Підготовка фахівців здійснюється для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, банківської, бюджетної сфери та інших галузей промисловості державної і приватної власності.

  Випускники коледжу можуть працювати на таких підприємствах, в організаціях та установах:

 • Автомобільних транспортних підприємствах усіх форм власності.
 • Станціях технічного обслуговування.
 • Комунальних підприємствах міського господарства.
 • Спеціалізованих комунальних підприємствах міського електротранспорту.
 • Виконавчих органах центральної й місцевої влади, що займаються забезпеченням автомобільних перевезень пасажирів і вантажів наземним транспортом.
 • Установах місцевого самоврядування і державного управління.
 • Контролюючих державних органах влади.
 • Дорожньо-експлуатаційних підприємствах.
 • Страхових компаніях.
 • Комерційних банках.
 • Сільських Радах районів Харківської області.
 • ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ:

  Високий рівень підготовки випускників дозволяє продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації:

 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 • Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ)
 • Ключові слова:

  #Облік #бухгалтерський облік #фінансовий облік #податки #оподаткування #гроші #кредит #казначейство #аудит #звітність в бюджетній організації # інформаційні системи і технології в обліку