Бухгалтерський облік

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Бухгалтерський облік

Кваліфікація: Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Харківський навчально-науковий інститут «Університет банківської справи»;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ.