Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Спеціалізація: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Кваліфікація: Технік-технолог

 

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
  • Українська інженерно – педагогічна академія;
  • Національний технічний університет «ХПІ»;
  • Український державний університет залізничного транспорту;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
  • Харківський національний університет внутрішніх справ;
  • Харківський державний університет харчування та торгівлі.