Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Термін навчання 3 роки 10 місяців на базі 9 класів 2 роки 10 місяців на базі 11 класів

Освітня кваліфікація фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Актуальність

Успішний розвиток економіки не можливий без добре налагодженого транспортного обслуговування. Транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство. Фахівець з транспортних технологій дуже затребувана професія на ринку праці. Якісна організація перевезень вантажів і пасажирів є визначальним показником транспортної галузі. Для цього необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної роботи.

Спеціальність “Транспортні технології ” забезпечує

підготовку фахівців з організації і управління вантажних та пасажирських перевезень. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту. Фахівцеві з організації перевезень потрібно вміти обирати оптимальний маршрут перевезень, розрахувати його вартість та терміни доставки, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з логістами, митниками, постачальниками та складськими працівниками. Він повинен знати законодавчу базу на автомобільному транспорті, а також розумітися в транспортно-експедиційній роботі та взаємодії видів транспорту. Має працювати в команді.

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін:

 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Організація автомобільних вантажних перевезень.
 • Організація автомобільних пасажирських перевезень.
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень.
 • Економіка, організація та планування роботи підприємства.
 • Митно-брокерська діяльність та основи митного законодавства.
 • Транспортно-експедиційна робота
 • Взаємодія видів транспорту.
 • Охорона праці та цивільний захист
 • Транспортна логістика
 • Транспортне право
 • Основи права
 • Правила і безпека дорожнього руху.
 • Під час навчання студенти проходять практику на вантажних та пасажирських автомобільних транспортних підприємствах.

  Працевлаштування

  Випусники можуть працювати на таких підприємствах:

 • Автомобільних транспортних підприємствах усіх форм власності.
 • міжнародних транспортних організаціях;
 • логістичних компаніях й службах доставки;
 • підрозділах органів центральної й місцевої влади, що займаються організацією транспортного процесу;
 • великих підприємствах всіх видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
 • підприємствах автобусних станцій;
 • транспортно-експедиційних підприємствах.
 • Продовження навчання:

  Високий рівень підготовки випускників дозволяє продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації: Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Полтавський державний аграрний університет, Національний транспортний університет, Вінницькому національному технічному університеті, Хмельницькому національному університеті та ін.