Обслуговуванная та ремонт автомобілів і двигунів

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Спеціалізація: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікація: Механік

 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Українська інженерно – педагогічна академія;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури;
 • Національний технічний університет «ХПІ»;
 • Національний університет цивільного захисту України;
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;
 • Український державний університет залізничного транспорту;
 • Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Національна академія Національної гвардії України.