Історія коледжу

Харківський автотранспортний фаховий коледж – це сучасний
спеціалізований освітній і науковий центр, один з провідних українських
освітніх закладів з підготовки висококваліфікованих фахівців – перлина
освітнього центру Слобожанщини.

Харківський автотранспортний фаховий коледж – це сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, один з провідних українських освітніх закладів з підготовки висококваліфікованих фахівців – перлина освітнього центру Слобожанщини.

Славна 95-літня історія Харківського автотранспортного фахового коледжу веде свій відлік від 1927 року.
З одного боку – великий проміжок часу, з іншого – це маленька частинка історії нашої держави. Адже разом з нею ми жили, працювали, намагались долати перепони та труднощі, святкували великі та малі перемоги. Рік за роком змінювався наш навчальний заклад, вдосконалювалась його навчально-матеріальна база, примножувались традиції.

За свій чималий вік навчальний заклад пройшов непростий шлях становлення й розвитку, але головне завдання – підготовка усебічно розвиненої, духовно багатої особистості, яка є патріотом і свідомим громадянином України; висококваліфікованого фахівця транспортної галузі – залишилося незмінним.
А розпочиналося усе з першої у Харкові автотракторної школи, де готували техніків-механіків автомобілів та тракторів. Згодом на базі школи організували технікум промислового транспорту. Друга світова війна наклала свій відбиток – до відновлення навчального закладу були задіяні усі – і викладачі, і студенти. До технікуму прийшли молоді кадри, які все трудове життя віддали автотранспортному. Зі здобуттям незалежності українська система освіти зазнала суттєвих перетворень. Педагогічний колектив коледжу не залишається осторонь – високий статус матеріально-освітньої бази, викладацького складу, актуальна практикоорієнтованість, вмотивованість і залучення студентів до навчально-виховного процесу, отримання нових знань і навичок сприяли зручним умовам навчання.

Протягом періоду свого існування коледж змінював назву чотири рази, й сьогодні – це Харківський автотранспортний фаховий коледж, наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2022 року № 27. Багато різних подій відбувалось за роки існування коледжу, але кожен рік – це крок до зростання, досягнення нових вершин, розвитку матеріально-технічної бази.

Харківський автотранспортний фаховий коледж – це сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, один з провідних українських освітніх закладів з підготовки висококваліфікованих фахівців – перлина освітнього центру Слобожанщини. Система освіти коледжу використовує практичні принципи навчання, а всі викладачі – практикуючі фахівці, а не теоретики, що значно підвищує ефективність отриманих знань. Високий рівень підготовки викладацького складу, сучасні підходи до навчання, креативна організація навчально-виховного процесу, підтримка інноваційної освітньої парадигми, яка прагне подолати існуючий дисбаланс між необхідним і фактичним рівнем професійної освіти з метою успішної інтеграції в європейський освітній простір – це те, що є в арсеналі ХАФК.

Свою історію варто пам’ятати та збагачувати не лише із ввічливості, а й для переконливості в тому, що наше сьогодення є результатом десятилітніх традицій, натхненної і напруженої праці кількох поколінь викладачів та працівників.
Першим директором коледжу був І.М. Кравченко, який очолював колектив з 1933 по 1959 рр. Саме ця людина заклала освітній фундамент нашого навчального закладу. На його долю випало відновлювати зруйноване війною матеріальне забезпечення навчального закладу – це були тяжкі роки становлення, бракувало найнеобхіднішого, проте коледж функціонував.

З 1959 по 1979 рр. технікум очолював В.С. Бойко – удосконалив систему підготовки спеціалістів-автомобілістів, зміцнив навчально-виробничу базу.
В 1979 році його замінив Б.І. Жулинський. За його ініціативи була збільшена матеріально-технічна база коледжу.
З 1991 по 2014 рр. керманичем став В.П. Водолажський, саме за його керівництва відбувається модернізація матеріальної бази, оновлення й удосконалення кабінетного та лабораторного фондів.

У 2014 році коледж очолив В.П. Сударь талановитий, творчий педагог, завжди відкритий до інновацій. Багато уваги приділяє розвитку новітніх інформаційних технологій, забезпеченню здобувачів освіти сучасним матеріально-технічним оснащенням. Для нього імідж коледжу – понад усе.
Сьогодні коледж – це сучасний освітній заклад, у якому функціонує 90 сучасно обладнаних кабінетів та лабораторій, спортивна та актова зали, медичний пункт, їдальня та студентський гуртожиток. У коледжі функціонує локальна та глобальна мережа інтернет.
Понад 30 років коледж є обласним базовим навчальним закладом, при якому діє 25 методичних об’єднань, саме тут викладачі технікумів, коледжів, училищ з різних куточків Харківщини обмінюються методичним досвідом.

Формування внутрішньої політики закладу освіти стосовно поліпшення якості практичної підготовки та підвищення рівня працевлаштування визначається розробленням заходів із пошуку більш широкого кола замовників – потенційних роботодавців з підприємств різних форм власності, а також створення позитивного іміджу навчального закладу. Навчальні практики проводяться переважно на базі коледжу. Для цього в коледжі обладнано слюсарну та верстатну майстерні, дві майстерні для демонтажно-монтажної практики, пункт технічного обслуговування автомобілів (ПТО). Демонтажно-монтажна майстерня оснащена вузлами й агрегатами сучасних легкових і вантажних автомобілів. В ПТО проводиться обслуговування власних транспортних засобів, а також навчання студентів роботам з ТО автомобілів. Для цього пункт обладнаний оглядовою канавою, двостійковим підйомником, стендами для шиномонтажних та балансувальних робіт, стендом промивки інжекторів, діагностичним обладнанням, а також необхідним оснащенням й інструментом. Коледж має ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників, що дає студентам змогу отримати робочу професію водія транспортних засобів категорій В та С. При підготовці водіїв задіяно 7 легкових та 3 вантажні автомобілі.

Виробничі практики (навчальні спеціалізовані, технологічні, переддипломні) проводяться на виробничих потужностях підприємств автомобільної галузі, автосервісу, дорожнього господарства. До переліку основних баз практики відносяться:
▪ автотранспортні підприємства: ВАТ «АТП 16329», ВАТ «АТП 16355», ПАТ «АТП 16361», ОАО «АТП 16363», ОАО «АТП 16365», ТОВ «Авто-ОВІ», ПП «Мерефянське АТП», ТОВ «Експрес», КП «Тролейбусне депо №2» та інші; ▪ авторемонтні підприємства, заводи та автомайстерні: ДП «Харківський автомобільний завод (ХАРЗ-126)», ДП «Харківський завод спеціальних машин» (ХАРЗ-110), ДП «Завод ім. Малишева», ПП «Механіка», Харкіський центр «ПроМотор»;
▪ автосервісні підприємства та комплекси: мережа СТО «АТЛ», мережа СТО ПАТ «ХарківАвто», структурні підрозділи концерну «Майстерсервіс», автосервіси «Баварія Моторс», «Артсіті (Тойота)», та інші. Значну допомогу в організації співпраці з виробничими підприємствами надає Харківська обласна організація профспілки працівників автотранспорту та дорожнього господарства.

З метою реалізації вказаних вище аспектів та підготовки конкурентоспроможного фахівця підрозділами ХАФК розроблено методику й організовано проведення комплексу заходів різних форм і засобів впливу щодо професійного самовизначення молоді, зокрема:
♦ конкурси фахової майстерності;
♦ зустрічі-семінари з представниками установ і підприємств-роботодавців;
♦ проведення комплексного заходу ярмарку вакансій – «День кар’єри».

Майже кожна фахова циклова комісія щороку проводить як внутрішні, так і в межах обласного методичного об’єднання змагання серед студентів, які складаються з теоретично-інформаційних питань, а також містять практичні завдання. Водночас залучається виробнича база профільних підприємств, що дає змогу ознайомитись із конкретними робочими місцями та відповідним обладнанням. Зустрічі-семінари мають вигляд як індивідуальних, так і комплексних зустрічей з представниками профільних державних установ, громадських та комерційних організацій. Неодноразово проводились зустрічі-семінари на тему «Ринок праці в Україні. Вимоги до молодого фахівця». Мета заходу інформування випускників і студентів ХАФК про вимоги до молодого фахівця, ознайомлення їх із сучасним ринком праці та його перспективами. Водночас відбувається «живе» спілкування молоді з представниками підприємств, студенти отримують корисну інформацію безпосередньо від учасників виробництва та бізнес-структур.

З 2015 року в коледжі започатковано щорічний комплексний захід «День кар’єри», який полягає в стендовій роботі підприємств-роботодавців різних форм власності та працівників служб зайнятості, які надають консультації, проводять співбесіди, тестування. Цей захід дає змогу студентам і випускникам коледжу зустрітися з представниками підприємств і установ, ознайомитися з переліком поточних вакансій, умовами роботи, вимогами до здобувачів посад. Під час проведення цього заходу студенти молодших курсів мають змогу також ознайомитись з підприємствами, можуть підібрати на власний розсуд майбутнє місце практики чи знайти місце тимчасового підробітку. Протягом 6 років у заході щорічно беруть участь більше 35 підприємств, організацій і установ різних форм власності, які відповідають напрямам підготовки фахівців коледжем: підприємства автосервісу, транспорту, дорожньої інфраструктури та машинобудування. Під час заходу проводиться анкетування представників підприємств про наявні вакансії, шляхи вдосконалення співпраці між виробництвом і закладом освіти. До участі в проведенні ярмарку вакансій запрошуються студенти і працівники інших закладів освіти, які готують фахівців споріднених спеціальностей, що сприяє поширенню досвіду нашого коледжу в межах області. До організації проведення заходу залучаються самі студенти (члени сектору інформації та сприяння працевлаштуванню студентської ради ХАФК), що дає їм змогу реально проявити свої організаційні здібності. З метою підвищення активності учасників застосовуються неформальні форми у вигляді ігрового квесту та тематичних вікторин, що дозволяє перевірити рівень знань та ерудиції студентів, а також підвищити презентабельність підприємств-учасників. Протягом проведення ярмарку вакансій його встигають відвідати 350-400 студентів, проводиться ознайомлення із заходом заходу у паперовому та електронному вигляді шляхом випуску стіннівок, буклетів та розміщення інформації на сайті коледжу, а також подія висвітлюється в засобах масової інформації. Окрім опису заходу, за результатами анкетування підприємств-роботодавців, складається перелік поточних вакансій та вимоги до кандидатів на посаду, що дає змогу іншим зацікавленим особам отримати корисну інформацію.

В рамках забезпечення ступеневої освіти ведеться плідна співпраця з профільними вищими закладами освіти, в яких випускники ХАФК мають можливість отримати вищу освіту за скороченою формою навчання, а також брати участь в різних конкурсах і програмах.
Активна робота ведеться в рамках міжнародного співробітництва, яка полягає в організації співпраці з іноземними спорідненими закладами освіти – проведення обміну досвідом та організація практики на спеціалізованих підприємствах. Так, в рамках співробітництва з Познаньським Комплексом автомобільних шкіл ім. Т. Таньського студенти коледжу мали змогу пройти практику в м. Познань (Польща) на базі підприємства «KPI Retail» (фірмовий сервіс автоконцерну VW).

Протягом всього періоду існування закладу освіти здійснено підготовку понад 50 тисяч фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання. За роки своєї діяльності коледж став одним з провідних закладів освіти України з підготовки фахівців автомобільної галузі.

Стратегічною метою розвитку Харківського автотранспортного фахового коледжу є збереження репутації лідера серед закладів освіти та утримання позиції сучасного конкурентоздатного рейтингового освітнього центру надання послуг шляхом подальшого, послідовного підвищення якості освіти та управління.
Історія коледжу – предмет гордості усіх, хто в ньому працює і навчається, данина глибокої подяки всім, хто збагачував його славу і честь, створював традиції та закладав фундамент на майбутнє.