Історія коледжу

Славна 90-літня історія Харківського автотранспортного технікуму
(з осені 2016 р. Харківський державний автотранспортний коледж)
веде свій відлік від жовтня 1927р. і продовжується до сьогодні.

За цей час відбулося багато доленосних подій у світовій історії та історії нашої країни й міста, вони позначилися на становленні і розвитку навчального закладу – одного з найстаріших в Україні, де готують спеціалістів для автотранспортної галузі.

У 1927 році рішенням Харківського окружного виконавчого комітету було організовано автотракторну профшколу для підготовки техніків-механіків з обслуговування автомобілів та тракторів. Першим директором школи став П.Ф.Варич.

У 1929 р. автотракторну профшколу було перетворено на автотракторний технікум, а у 1930 р. – на автомобільний технікум.

Перший випуск 105 техніків-механіків з експлуатації автомобілів і тракторів відбувся в червні 1931 р.
У цей же час у Харкові працює організований у 1928 році технікум заводського транспорту. В 1936 році відбувається об’єднання автомобільного технікуму з технікумом заводського транспорту. Новостворений навчальний заклад отримує назву «Харківський технікум промислового транспорту» і підпорядковується Наркомату важкої промисловості СРСР. Директором технікуму було призначено І.М. Кравченка, який підібрав кадри, сформував колектив.

Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.) змусила перервати навчальний процес. І тільки у 1943 року, після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, технікум відновив свою роботу.

3 грудня 1947 року Харківська міська рада задовольняє клопотання і надає в користування колективу технікуму напівзруйнований будинок-коробку на майдані Тевелєва, 28 (пл. Радянської України, пізніше – майдан Конституції).
Це була зруйнована під час війни архітектурна пам’ятка ХІХ ст. (будівництво 1896–1898рр.), створена видатним українським зодчим О.М. Бекетовим для земельного банку. Будинок – один з кращих в його архітектурній спадщині.

На відбудові цієї споруди невтомно працювали студенти й викладачі технікуму, було залучено значні кошти. Завдяки збереженим в архівах (у тому числі і в родині Бекетових) кресленням цю будівлю вдалось відновити у первісному вигляді: реставровано архітектурне оформлення фасадів, декоративне оздоблення, а також усі внутрішні приміщення. У 19 березня 1966 року технікум перейшов у підпорядкування Управління навчальних закладів Міністерства автомобільного транспорту України і дістав назву «Харківський автотранспортний технікум ім. С. Орджонікідзе». В цей час колектив технікуму очолює В.С. Бойко.

Наступне десятиріччя технікуму пов’язано з новим етапом в історії розвитку нашої країни. Перебудова, яка розпочалася в СРСР у 1985 р., поставила нові завдання, вона відкривала цікаві перспективи та можливості. Протягом 11 років (з 1979 і до 1990 р.) технікум очолює Б.І. Жулинський.

У 1987 році щорічний випуск фахівців досяг 570 осіб. У ці роки значно підвищився рівень навчально-методичної роботи.

Поряд з наданням студентам необхідних базових теоретичних знань велика увага приділяється питанням набуття ними практичних знань та навичок. З цією метою налагоджуються та розширюються зв’язки з підприємствами автомобільної галузі Харкова.

З проголошенням незалежності України (1991р.) було розпочато якісно новий етап, розроблено нову концепцію народної освіти. Запроваджено державне ліцензування та проведення акредитації ВНЗ. У 1991 році рішенням трудового колективу на конкурсній основі директором технікуму було обрано В.П.Водолажського.

З 1993 р. згідно з рішенням колегії МОН України технікум здійснює освітянську діяльність за 1-им рівнем акредитації на базі 9 та 11 класів. Технікум мав 3 відділення денної форми навчання та 1 – заочної.

В цей період організовується підготовка фахівців за новими напрямками: бухгалтерський облік і аудит (з 1992р.), організація і регулювання дорожнього руху (з 1999р.) та організація автоперевезень (міжнародні перевезення з 2000р.).

Починаючи з 1992 р. в технікумі здійснюється підготовка спеціалістів на основі тристоронніх угод: студент-підприємство-технікум. Цілорічно серед випускників шкіл проводиться профорієнтаційна робота. Паралельно з навчанням у технікумі студенти опановують робочу професію автослюсаря, водія автомобіля категорії В і С. Підтримуючи програму безперервної освіти, технікум починає співпрацювати з Харківським державним політехнічним університетом, входить до складу навчального комплексу «Машинобудівник». А також у міжгалузевий навчальний науково-виробничий комплекс «Комунальник» при Харківській державній академії міського господарства. Плідне співробітництво склалось з Українською інженерно-педагогічною академією та ін. Таким чином, у вихованців навчального закладу з’являються реальні перспективи одержати вищу освіту, здобути інженерні спеціальності.

Визначною культурною подією у житті колективу 1998 р. стало відзначення 100-річного ювілею будівлі технікуму. З цього приводу в приміщені було проведено ремонт, пройшли урочистості за участі громадськості міста. Відбувається модернізація навчально-технічної бази: спеціалізовані кабінети обладнуються сучасним устаткуванням, мультимедійними проекторами, діючими макетами двигунів та інших важливих агрегатів . Поповнюється парк навчальних вітчизняних автомобілів та з’являються й зарубіжні: «Сітроен», «Деу Ланос», «ГАЗель».

У 2014р. колектив технікуму очолив доцент ХНАДУ В.П.Сударь. З перших днів на цій посаді Віктор Павлович прагне поширити й примножити здобутки навчального закладу. Як керівник нового типу, В.П. Сударь привніс у роботу навчального закладу нові принципи, інші погляди на роль лідера. Професійно компетентний, ерудований у питаннях управління, уміє створити належні умови для колективної співпраці, Віктор Павлович – керівник з високим рівнем професіоналізму та почуттям обов’язку, організовує та стимулює професійну діяльність педагогічних працівників, сприяє забезпеченню якості освітніх послуг.

Восени 2016 р. згідно з наказом МОН України автотранспортний технікум перейменовано на Харківський державний автотранспортний коледж.

Змінились і назви відділень, на яких здійснюється спеціалізація підготовки фахівців. Тепер вони повніше відповідають напрямкам навчання та координації діяльності викладачів. Так з відділення «Облік і оподаткування та перших курсів» починається шлях у самостійне життя більшості нових студентів. Найчисельніше відділення «Автомобільний транспорт» опікується підготовкою з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, а також технічним обслуговуванням засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами. На відділенні «Транспортні технології» здійснюється підготовка фахівців з організації перевезень та управління на автотранспорті, з організації та регулювання дорожнього руху. Зусилля викладачів відділення «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зосереджується на підготовці фахівців з обслуговування та ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів; сфера впливу відділення стосується також студентів, які обрали заочну форму навчання.

Кількість студентів усіх форм навчання на 01.09.2016 р. склала 1702 чоловік. З’явились нові лабораторії, які допомагають здійснювати підготовку техніків-інспекторів з якості пального.

На подвір’ї коледжу розгорнуто роботу комплексної СТО, де разом з досвідченими механіками студенти набувають практичних навичок з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів.

У практику роботи викладачів коледжу все більше входить застосування комп’ютерної техніки. За допомогою комп’ютерів студенти поповнюють знання рідної української та іноземних мов, навчаються виготовляти креслення різних деталей вузлів і агрегатів автомобілів, прокладати шляхи транспортування пасажирів і вантажів, організації дорожнього руху та ін. Сучасна техніка (сюди слід додати й аудіовізуальну апаратуру, інтерактивні дошки) супроводжує їхнє перебування в навчальному закладі від першого до четвертого курсів, під час якого за допомогою комп’ютерів студенти готуються до захисту дипломних проектів та виконують креслення. За технічним оснащенням коледж посідає належне місце серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Слобожанщини.