Загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія була створена в період перетворення автотракторної школи на автотранспортний технікум. Рівень навчально-методичної роботи комісії значно підвищився в 70-ті роки минулого століття, коли технікум як середній спеціальний навчальний заклад, почав надавати молоді повну середню освіту.

Циклова комісія об’єднує викладачів таких дисциплін: математика, вища математика, фізика, хімія, біологія, астрономія. Без знання основ цих наук сьогодні важко уявити повноцінного фахівця, компетентну людину. Тому зусилля членів комісії саме й спрямовані на формування в юнаків і дівчат основ знань, понятійного апарату, який далі допомагатиме в вивченні спеціальних дисциплін за обраним фахом.

До складу комісії входять викладачі:
Суслопарова О. Є. – викладач вищої категорії, методист, голова циклової комісії.
Кандибальська Л. І. – викладач вищої категорії, методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», голова обласного методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Коломойська Н. Є. – викладач вищої категорії.
Кандибальська А. О. – викладач першої категорії, магістр.
Кухтін Р. В. – викладач першої категорії, магістр.

Кузьменко О. О. – викладач вищої категорії, старший викладач, нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
Синіцький О. М. – викладач першої категорії.
Котенко В. І. – викладач вищої категорії.
Соколова А. О. – викладач першої категорії.
Шенцева І. М. – викладач другої категорії.

Кийко Т. І. – викладач вищої категорії, методист, голова обласного методичного об’єднання викладачів фізики ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Руднєв О. Д. – викладач вищої категорії.
Левченко Т. Є. – викладач першої категорії.

Всі кабінети та лабораторії обладнанні необхідними засобами навчання, методичними комплексами предметів, посібниками для індивідуальної роботи зі студентами та іншими навчально-методичними матеріалами. Кабінети оформлені різноманітними стендами, таблицями, навчальними схемами дисциплін, моделями вивчаємих процесів.

Створено сучасні методичні розробки на основі комп’ютерних програм для самостійного вивчення математики, фізики, хімії. У процес навчання активно впроваджується використання електронних підручників.

На базі циклової комісії створені і постійно працюють обласні методичні об’єднання викладачів математики та фізики ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Для викладачів інших навчальних закладів міста і області проводяться відкриті заняття із застосуванням інноваційних технологій, публічні лекції з методики викладання окремих тем математики, вищої математики, фізики. Щороку проводиться міська математична олімпіада, в якій беруть участь кращі студенти ВНЗ Ι – ΙΙ рівня акредитації м. Харкова і області. З 2010 року впроваджено Міністерством освіти і науки України ІІІ Всеукраїнський тур олімпіади з математики. Студенти нашого коледжу неодноразово посідали призові місця в І – ІІ турах олімпіад з математики і фізики.

Циклова комісія активно працює над створення методичних розробок, як для студентів, так і для викладачів з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в коледжі, якісної підготовки майбутніх фахівців автомобільної галузі.