Технічної експлуатації автомобілів

Спочатку циклова комісія називалась комісією «Спеціальних дисциплін» і об’єднувала дисципліни: «Автомобілі» «Технічна експлуатація автомобілів», «Ремонт автомобілів», «Автомобільні експлуатаційні матеріали» і навіть «Економіка». В 1968 році із комісії спеціальних дисциплін було організовано три циклових комісії: «Автомобілі», «ТЕА», «Ремонту автомобілів».

З 1967 року циклову комісію ТЕА очолював Андрєєв Д.Ф., який своєю вимогливістю та наполегливістю навчив весь склад комісії успішно працювати. В подальшому головами циклової комісії були Костюрін О.В., Шайков О.П., Кравцова Н.П. В комісії в різний період працювали такі викладачі: Бондаренко В.Г., Мельничников І.С., Барановський А.А., Кобін В.О., Дегтярь Г.О., Денчик В.Я., Васильченко О.С., Андрусь Б.Т., Овчаренко П.О., Клименко С.Г., ХарченкоО.М.

Зараз в складі циклової комісії «Технічна експлуатація автомобілів» 5 викладачів.

Коротій Василій Олександрович

Коротій Василій Олександрович – голова циклової комісії, магістр, викладач вищої категорії, дисциплін: «технічна експлуатація автомобілів» та «діагностування технічного стану та ТО легкових автомобілів», працює в навчальному закладі з 2008 р.;

Бондар Григорій Юрійович

Бондар Григорій Юрійович – викладач «Технічної експлуатації автомобілів» викладач-спеціаліст, магістр, у коледжі працює з 2016 р.;

Сітченко Олександр Сергійович

Сітченко Олександр Сергійович – викладач «технічної експлуатації автомобілів» та «діагностування технічного стану та ТО легкових автомобілів» І-ї категорії, магістр, у коледжі працює з 2007 р.;

Крамаренко Марина Олександрівна

Крамаренко Марина Олександрівна – викладач дисципліни «Технічної експлуатації автомобілів» у коледжі працює з 2012 р.;

Бритченко Михайло Петрович

Бритченко Михайло Петрович – лаборант ЦК «ТЕ автомобілів» у коледжі працює з 2017 р.;

Цикловою комісією викладаються дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Діагностування технічного стану та ТО легкових автомобілів» та «Технічне обслуговування автомобілів і тракторів», проводяться навчальна, технологічна та переддипломні практики, що передбачені навчальними програмами.

Викладачі циклової комісії керують дипломним та курсовим проектуванням.

Заняття з цих дисциплін проводяться в чотирьох кабінетах та трьох лабораторіях. Лабораторії ТЕА (ауд. 07, ауд. 06) оснащені автомобілями ЗИЛ-130 та Форд, двигунами ЯМЗ-236, ГАЗ-53, КАМАЗ-740, ВАЗ-21113, агрегатами та вузлами автомобілів, стендами та приладами для їх діагностування, контролю та регулювання, проекторами, методичними та довідковими матеріалами, приладами “СКАНМАТИК” і “USB Аutoscope ІІ”, комп’ютерами і програмним забезпеченням.

Кабінет дипломного проектування (ауд. 407) має 15 робочих місць, оснащених персональними комп’ютерами, які підключені до інтернету. Кожне робоче місце має відповідну літературу, електронні підручники, тести для контролю знань по кожному із блоків дисциплін ТЕА, Діагностики технічного стану та ТО легкових автомобілів та проведення підсумкових екзаменів з цих дисциплін. Має програмне забезпечення для виконання креслень на ПК.

Кожного навчального року у травні проводиться місячник циклової комісії і для студентів 3-го курсу проводиться конкурс “Кращий за фахом” а для студентів.

Колектив циклової комісії проводить значну роботу з удосконалення форм та методів навчання з метою підвищення ефективності навчального процесу в сучасних умовах.