Спеціальних бухгалтерських дисциплін

Циклова комісія створена в 1976 році, як окремий структурний підрозділ Харківського автотранспортного технікуму. Першою головою комісії була призначена викладач вищої категорії Григоренко Лідія Петрівна, яка обіймала цю посаду до 1990 року.
З вересня 1990 року до липня 2014 року циклову комісію очолювали досвідчені викладачі, майстри бухгалтерської справи: Данілова Людмила Анатоліївна, Мірошниченко Любов Олексіївна, Кузнєцова Алла Олександрівна, Горностай Ірина Андріївна.

В теперішній час до складу циклової комісії входять:

Кальченко Вікторія Іванівна

Кальченко Вікторія Іванівна – голова циклової комісії, викладач податкової системи, страхової справи, фінансів підприємств, вища категорія, магістр, в коледжі працює з 1989р;

Гармай Сергій Леонідович

Гармай Сергій Леонідович – майстер виробничого навчання водінню автомобіля, викладач економічного аналізу, перша категорія, в коледжі працює з 1997р;

Горностай Ірина Андріївна

Горностай Ірина Андріївна – викладач бухгалтерського і фінансового обліку, вища категорія, магістр, в коледжі працює з 1996р;

Дмитренко Сергій Юрійович

Дмитренко Сергій Юрійович – викладач аналізу господарської діяльності, перша категорія, магістр, в коледжі працює з 2011р;

Доценко Ольга Миколаївна

Доценко Ольга Миколаївна – викладач бухгалтерського і фінансового обліку, казначейської справи, перша категорія, в коледжі працює з 1991р;

Лисікова Ніна Олексіївна

Лисікова Ніна Олексіївна – викладач економічного аналізу, статистики, вища категорія, старший викладач, в коледжі працює з 1985року, на посаді завідуючого відділенням «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» з 1997 по 2004 рік;

Мірошниченко Любов Олексіївна

Мірошниченко Любов Олексіївна – викладач контролю та ревізії, аудиту, вища категорія, викладач-методист, в коледжі працює з 1989 року, на посаді завідуючого відділенням «Бухгалтерський облік» з 1992 по 1997 рік, з 2013 року є головою обласного методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку;

Скрипаченко Олена Володимирівна

Скрипаченко Олена Володимирівна – викладач бухгалтерського і фінансового обліку, інформаційних систем і технологій в обліку, вища категорія, магістр, в коледжі працює з 1996р;

Ходоровська Людмила Володимирівна – викладач обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності, перша категорія, в коледжі працює з 1988р.

Дві третини складу циклової комісії – це випускники різних років, для яких Харківський державний автотранспортний коледж (автотранспортний технікум), став альма-матір’ю: і освіту дав, і роботу, а декому і «другу половинку» – чоловіків.
Всі члени циклової комісії мають досвід практичної роботи в галузі «Автомобільне господарство. Обслуговування транспорту» та на інших промислових підприємствах міста Харкова і області, на посадах: бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора, інженера з оплати праці, таксувальниці тощо.

Для підготовки фахівців циклова комісія має у своєму розпорядженні гарну матеріально-технічну базу, яка складається з семи навчальних кабінетів, забезпечених належними посібниками та методичними комплексами. В кількох кабінетах встановлені комп’ютери з програмами, що застосовуються в сучасній бухгалтерській справі «1C:Підприємство 7.7», «1C:Бухгалтерія 8 для України». Опанування їх дає гарантію працевлаштування випускників на підприємствах з різними формами власності.

Впродовж ряду років члени циклової комісії є провідними укладачами навчальних планів і робочих програм для спеціальності «Бухгалтерський облік». Постійно удосконалюються та оновлюються наочні посібники кабінетів, методичні вказівки з виконання комплексної курсової роботи, практичних робіт з урахуванням змін методики визначення окремих економічних та фінансових показників та змін, внесених до законодавчої бази. Створюються електронні посібники і комп’ютерні презентації з бухгалтерських дисциплін, впроваджуються сучасні методи та новітні інноваційні навчальні технології.

Викладачі беруть активну участь у міжвузівських конференціях, наукових семінарах, виставках методичних і творчих робіт коледжу, міста та області. На базі коледжу й за активної підтримки членів комісії постійно проводяться засідання обласного методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку; відвідуються інші навчальні заклади, де колеги виступають з доповідями, мають змогу обмінятись досвідом викладацької та виховної роботи, що сприяє становленню нових майбутніх фахівців.

Вже традиційними стали заходи з проведення огляду навчально-виховної роботи циклової комісії, а саме: фестиваль гумору професійного напряму «Кращий за фахом», конкурс «Краща кімната» серед студентів груп спеціальності «Бухгалтерський облік», які проживають у гуртожитку.

Під керівництвом провідних викладачів комісії організовано постійну участь молоді у міських, обласних, регіональних олімпіадах, всеукраїнських науково-практичних студентських конференціях. Обдаровані вихованці викладачів В.І.Кальченко, О.В.Скрипаченко, І.А.Горностай, О.М.Доценко неодноразово були нагороджені дипломами, призами й сертифікатами переможців.

За багаторічну та сумлінну працю знаком «Відмінник освіти України» нагороджені Н.О.Лисікова, І.А.Горностай. Відзначено: почесною грамотою Міністерства освіти і науки України Л.О.Мірошниченко, Н.О.Лисікову, Л.В.Ходоровську; почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Л.О.Мірошниченко; Грамотою Головного Управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Кальченко В.І.; подякою Харківського міського голови О.В.Скрипаченко.