Ремонт автомобілів

Циклова комісія створена у 1979 році, є однією з провідних у коледжі. Комісія працює над підготовкою та випуском кваліфікованих фахівців за спеціальністю «Ремонт автомобілів та двигунів». Навчальний процес у комісії забезпечують викладачі, з них: вищої категорії – 5; викладач-методист – 2 ; магістри – 4; майстер виробничого навчання – 1.

Членами циклової комісії викладаються дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів», «Технологія конструкційних матеріалів», «Взаємозамінність, основи стандартизації та технічні вимірювання», «Матеріалознавство та основи стандартизації» та проводиться слюсарна, механічна практики.

Гаврилов Микола Михайлович – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, магістр, випускник технікуму 1974 року. Має дві вищі освіти. З 2010 року – голова міського методичного об’єднання викладачів дисциплін з ремонту автомобілів та двигунів. Має двадцятип’ятирічний виробничий стаж роботи на посадах від механіка до головного інженера автобази «Південтрансбуд». В технікумі працює з 2003 року. Займається удосконаленням навчальної документації з дисципліни, в тому числі розробив методичний посібник з виконання дипломного проектування для АРМ.

Гаврилов Микола Михайлович

Сударь Віктор Павлович – випускник технікуму 1974 року, викладач вищої категорії. Після закінчення ХАДІ у 1981 році працював майстром дільниці кузовного цеху. З 1985 по 2004 рік працював в технікумі на посадах викладача, завідуючого відділенням, заступника директора з навчально-виробничої роботи. З 2004 до 2013 року – старший викладач кафедри автомобілів, доцент ХНАДУ. З 2013 року займає посаду директора коледжу. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Сударь Віктор Павлович

Сіроокий Сергій Федорович – викладач вищої категорії, методист. Стаж роботи на виробництві 10 років. Має 9 наукових статей, авторське свідоцтво про винахід. Працює в коледжі з 1971 року. Займає посаду заступника директора з навчальної роботи з 1997 року, ветеран праці, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», має нагороди МОН України. За плідну працю встановлено стипендію Президента України. Сіроокий С.Ф. у складі комісії МОН України брав участь у розробці галузевих Стандартів освіти України, є провідним розробником таких документів для двох спеціальностей. При його активній участі коледж отримав ліцензії на відкриття спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація та регулювання дорожнього руху», «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами» та «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».

Сіроокий Сергій Федорович

Кравець Ірина Вікторівна – викладач вищої категорії. Працює в коледжі з 1992 року, нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Після закінчення інституту 3 роки працювала на заводі «ФЕД» у м.Харкові.

Кравець Ірина Вікторівна

Шульга Ольга Сергіївна – викладач вищої категорії, магістр, випускниця технікуму 1981 року. Після закінчення ХАДІ 10 років працювала в галузі автомобільного транспорту. В коледжі працює з 1992 року. З 2003 по 2006 рік займала посаду завідувача відділення перших курсів та «Організації дорожнього руху». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Шульга Ольга Сергіївна

Гаврилов Денис Миколайович – викладач ІІ категорії, магістр, випускник технікуму 2007 року. Закінчив ХНТУСГ ім. Петра Василенка, стажувався в Данії 2 роки. Працює в коледжі з 2015 року.

Гаврилов Денис Миколайович

Бондар Юрій Григорович – викладач, магістр, майстер виробничого навчання, стаж практичної роботи на виробництві на посаді механіка цеху – 20 років. В коледжі працює з 2011 року.

Бондар Юрій Григорович

Матеріально-технічна база циклової комісії забезпечена навчальними кабінетами з ремонту автомобілів, технології конструкційних матеріалів, основ стандартизації, двома лабораторіями. Кабінети та лабораторії оснащені навчальними моделями, приладами, інструментами, навчальною та методичною літературою, сучасними технічними засобами навчання – комп’ютери, мультимедійні проектори. Для виконання практичних робіт створені ексклюзивні комп’ютерні програми для розрахунків з дисципліни «Взаємозамінність, основи стандартизації та технічні вимірювання».

Викладачі комісії беруть активну участь у роботі над розробкою та вдосконаленням методичної літератури, навчальних планів, згідно з інноваційними технологіями навчання, надають методичну допомогу викладачам інших навчальних закладів за спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Створені новітні методичні розробки з дипломного та курсового проектування.

Особлива увага приділяється якості підготовки студентів у набутті професійних знань. Викладачі циклової комісії щорічно організують проведення професійного конкурсу «Кращій за фахом» між студентами випускних курсів навчальних закладів Харкова та області. Методична розробка для організації змагань виконана викладачем Гавриловим М.М.

Викладачі комісії постійно підвищують свій професійний рівень – написання методичних посібників, підвищення кваліфікації, створення нових стендів, лекцій з використанням технічних засобів навчання. Все це – для забезпечення якості підготовки фахівців.