Пально-мастильні матеріали

Циклова комісія була створена уберезні 2013 році.

Викладачі ЦК «ПММ» готують спеціалістів з кваліфікації «Технік-інспектор з контролю за використанням палива».
З кожним роком в усьому світі зростає потреба у високоякісних пально-мастильних матеріалах (ПММ). Розробляються нові типи силових установок, набагато складніших за конструкцією, із дотриманням високої точності та надійності.

Набувають важливого значення, за сучасних темпів споживання нафтопродуктів, питання підвищення ефективності техніки , економічності і раціональності витрат енергетичних ресурсів.

Двигуни внутрішнього згорання є основними силовими установками. Довговічна і надійна робота цих двигунів можливо тільки при використанні високоякісних палив, олив і спеціальних рідин відповідно вимогам стандартів.

У наш час своєчасно та якісне забезпечення ПММ не можливо без системи, що гарантує доставку їх від підприємств до баків машин. Основу цієї системи складають нафтобази, склади , засоби транспортування , заправлення і т.п.

Підготувати фахівців, які спроможні вирішити більшість з цих проблем та мають певний теоретичний і практичний досвід , і допомагає спеціальність «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами».

Перший набір студентів з указаної спеціальності був проведений у 2012 році. До березня 2013 року вказана спеціальність замикалася на циклову комісію «Технічна експлуатація автомобілів». У березні 2013р. була створена нова ЦК, яка одержала назву «Пально-мастильні матеріали» ( ПММ).

Отже, циклова комісія «ПММ» по рівнянню з іншими, є дуже молодою. Перший випуск студентів цієї спеціальності з кваліфікації «Технік-інспектор з контролю за використанням палива» був проведений у 2016 р.

До складу циклової комісії входять:

Малявін Віктор Семенович

Малявін Віктор Семенович – голова циклової комісії, колишній офіцер служби пального збройних сил СРСР і України , викладач вищої категорії. Має дві вищі освіти: ХПІ (інженер хімік-технолог) та військову академію тилу та транспорту. Практичний досвід роботи у службі пального більше 25 років, у коледжі працює з 2012 р.

Балацька Людмила Андріївна

Балацька Людмила Андріївна – викладач вищої категорії, старший викладач, нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Має педагогічний стаж більше 35 років, у коледжі працює з 1974р. , завідуюча заочним відділенням та спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Бондар Наталія Анатоліївна

Бондар Наталія Анатоліївна – викладач 1-ої категорії, викладає хімічні та спеціальні дисципліни, у коледжі працює з 2010 року. Принципова, інтелігентна та відповідальна людина.

Світличний Олег Анатолійович

Світличний Олег Анатолійович – викладач 1-ої категорії, працює у коледжі з 2012 року ( за сумісництвом). В мережі паливозабезпечення працює більше 20 років, займає посаду головного інженера Харківського регіону ТОВ «Татнєфть- АЗС-Україна».

В’югіна Світлана Володимирівна

В’югіна Світлана Володимирівна – викладач 1-ої категорії, працює у коледжі з 2012 року (за сумісництвом). Займає посаду завідуючої лабораторією пально-мастильних матеріалів Харківського аеропорту.

Демідов Дмитро Васильович

Демідов Дмитро Васильович – викладач 2-ої категорії, випускник технікуму, працює у коледжі з 2014 р., завідувач лабораторією технічних засобів ПММ. Технічно грамотний викладач, навчається на заочному відділенні в аспірантурі.

Зінченко Ганна Миколаївна

Зінченко Ганна Миколаївна – викладач 2-ої категорії, магістр, випускниця технікуму, завідуюча лабораторією ПММ. У коледжі працює з 2001р., має дві вищі освіти, викладає дисципліну «Застосування пально-мастильних матеріалів».

Балло Олена Олександрівна

Балло Олена Олександрівна – викладач магістр, працює у коледжі з 2016р. (за сумісництвом), має три вищі освіти. Займає посаду інженера з експлуатації автотранспорту Харківського регіону ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна».

Членами ЦК викладаються, крім вказаних вище, такі спеціальні дисципліни: «Технологія нафтопродуктів», « Фізико-хімічні методи аналізу ПММ», «Гідравліка та гідромеханічне обладнання» , «Засоби транспортування та зберігання ПММ», «Засоби заправлення ПММ», «Сертифікація ПММ», «Засоби контролю якості ПММ», «Експлуатація, ремонт і налагодження обладнання об’єктів ПММ», «Проектування та експлуатація підприємств автомобільних заправних станцій» та інші.

Практичні навики студенти отримують при проходженні демонтажно-монтажної, навчальної та технологічної практики. Нарощується методична та матеріально-технічна база ЦК: створена лабораторія гідравліки, майстерня технічних засобів ПММ, розробляються програми, методична документація та інші матеріали для навчання студентів.

Не зважаючи на короткий час з моменту створення циклової комісії «ПММ», її викладачі роблять все можливе для удосконалення навчання і підготовки кваліфікованих спеціалістів в мережі паливозабезпечення різних галузей промисловості.