Охорони праці та БЖД


Цикловою комісією викладаються такі дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології» та «Екологія», «Правила забезпечення Цикловою комісією викладаються такі дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології» та «Екологія», «Правила забезпечення безпеки праці».

Зараз до складу циклової комісії входять:

Міщенко Ірина Вікторівна

Голова циклової комісії Міщенко Ірина Вікторівна була нагороджена за успіхи в педагогічній роботі Почесною грамотою міністерства освіти і науки України №64303 у 2001році, в 2005 році знаком «Відмінник освіти України». Приймає активну участь у проведенні виставок методичних розробок, за що одержує подяки та сертифікати. Приймала активну участь в конкурсі «Кращі імена року» в номінації «викладач фундаментальних дисциплін». Була нагороджена грамотою за особистий вклад по забезпеченню роботи Обласного методичного об’єднання викладачів з охорони праці та БЖД та інші.

Степаненко Олена Анатоліївна

Викладач 1 категорії Степаненко Олена Анатоліївна була нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді

Наумкіна Валентина Миколаївна

Викладач вищої категорії Наумкіна Валентина Миколаївна за вагомий внесок у вихованні молоді нагороджена медаллю «Ветеран праці» в 1990 році, оголошені подяки в 1998р. та 2003р., а також неодноразово була нагороджена дипломами та грамотами за участь в загальній програмі коледжу «Кращі імена року».

Балакірєв Володимир Іванович

Викладач 1 категорії Балакірєв Володимир Іванович працює в коледжі 5 років, займає посаду інженера з охорони праці та виховує майбутніх фахівців на власному прикладі.

Онікієнко Інна Іванівна

Викладач-спеціаліст Онікієнко Інна Іванівна постійно вдосконалює свою професійну і педагогічну майстерність, та набуває практичних навичок.

Циклова комісія забезпечена необхідними кабінетами, в яких студенти оволодівають теоретичними знаннями з дисциплін, а також набувають практичних навичок під час виконання практичних та лабораторних робіт, що необхідні для оволодіння певною професією.

На базі коледжу постійно проводяться засідання Обласного методичного об`єднання викладачів з Охорони праці та Безпеки життєдіяльності, яке очолює викладач-методист вищої категорії МіщенкоІ.В. Кожного року цикловою комісією проводяться міжвузівські конференції з екології та безпеки життєдіяльності, в організації яких, та підготовці студентів активну роботу проводять викладачі Міщенко І.В. та СтепаненкоО.А.

За результатами роботи цих конференцій студенти мають змогу надрукувати матеріали своїх досліджень, що є початком їх наукової роботи. Так наприклад, в квітні 2018 року за результатами Обласної науково-практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, було випущено збірник матеріалів «Екологічні проблеми сучасності та здоров’я людини», де були опубліковані роботи студентів та їх керівників. Також цикловою комісією щороку проводяться заходи по святкуванню Всесвітнього Дня охорони праці, в яких приймає участь весь колектив коледжу.