Мови та літератури

Ідеальні викладачі – це люди-мости, які пропонують своїм студентам перейти на інший берег. І щойно вони зважуються – мости руйнуються й викладачі надихають студентів будувати власні мости.
Нікос Казандзакіс (класик новогрецької літератури)

Викладання гуманітарних дисциплін у Коледжі провадиться від дня його заснування. Колектив циклової комісії «Мови та літератури» складається з висококваліфікованих педагогів, які мають надзвичайний творчий потенціал і лідерські якості. Викладачі постійно працюють над інтегруванням кращих зразків педагогічного досвіду в інноваційні форми та методи роботи з молоддю. Особливий акцент робиться на реалізації особистісно-зорієнтованої та партнерської моделей навчання. Сучасні тенденції, однак, не стають на заваді підтриманню ліпших традицій освітнього процесу, закладених за часів головування С. І. Шульженко, І. Г. Бєлєй, Т. М. Чепель, А. А. Леус, Н. С. Баженова, І. В. Таможської та А. Г. Біди. Із 2017 року циклову комісію очолює кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури Катерина Валеріївна Дюкар.

До педагогічного складу комісії сьогодні входять:

Дюкар Катерина Валеріївна

Дюкар Катерина Валеріївна – кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії, голова циклової комісії «Мови та літератури», голова Обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Харківської області. Викладає такі дисципліни: «Українська мова», «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». У 2011 р. закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» й здобула кваліфікацію магістра-філолога, викладача української мови та літератури (диплом із відзнакою). У 2012 р. завершила навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, здобувши кваліфікацію бакалавра журналістики, журналіста. Із 2011 по 2015 р. – аспірантка заочної форми навчання кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2016 р. захистила дисертацію «Оказіоналізми в поетичних ідіостилях В. Голобородька, Т. Мельничука, С. Сапеляка (структурно-семантичний і функційний аспекти)» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, здобувши науковий ступінь PhD, кандидата філологічних наук.

Бєлєй Ірина Григорівна

Бєлєй Ірина Григорівна – викладач української мови і літератури, української мови за професійним спрямуванням. Педагогічний стаж – 35 років. У 1983 р. закінчила Харківський державний університет імені Горького. Викладач вищої категорії, відмінник освіти України, дипломант Першого обласного конкурсу «Вища освіта Харківщини – кращі імена».

Вольська Юлія Павлівна

Вольська Юлія Павлівна – викладач англійської мови, англійської мови (за професійним спрямуванням) та зарубіжної літератури, спеціаліст ІІ категорії. Педагогічний стаж – 2 роки. Бере участь у підготовці студентів коледжу до участі в Project Prototype Show Case.

Демченко Олеся Олександрівна

Демченко Олеся Олександрівна – викладач англійської мови, англійської мови (за професійним спрямуванням) та біології І категорії. Педагогічний стаж – 15 років. Є координатором всеукраїнської гри «Puzzle» для студентів І та ІІ курсів на базі Коледжу.

Іванова Ірина Юріївна

Іванова Ірина Юріївна – викладач англійської мови та англійської мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст І категорії. Педагогічний стаж – 16 років. Готує студентів коледжу до участі в Project Prototype Show Case.

Кузнєцова Алла Олександрівна

Кузнєцова Алла Олександрівна – викладач української мови та української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж – 34 роки. У 1996 р. закінчила Харківський державний університет. Нагороджена грамотами Харківського обласного управління освіти, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Мухоян Світлана Олександрівна

Мухоян Світлана Олександрівна – викладач української мови та української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж – 22 роки. Дипломантка Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». Нагороджена грамотою відділу освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Піскова Олена Володимирівна

Піскова Олена Володимирівна – викладач англійської мови та англійської мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст І категорії. Педагогічний стаж – 25 років. Бере участь у підготовці студентів коледжу до участі в Project Prototype Show Case.

Сентюріна Наталя Юріївна

Сентюріна Наталя Юріївна – викладач зарубіжної літератури та культурології, спеціаліст І категорії. Педагогічний стаж – 12 років. У 2005 р. закінчила Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Викладач російської мови та світової літератури» й отримала диплом магістра з відзнакою. Активно впроваджує методику проблемного навчання в межах освітнього процесу.

Скаковська Лариса Анатоліївна

Скаковська Лариса Анатоліївна – викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж – 36 років. У 1984 р. закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка.

Таможська Ірина Володимирівна

Таможська Ірина Володимирівна – викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), кандидат педагогічних наук, викладач-методист, викладач вищої категорії. Педагогічний стаж – 14 років. У 1999 р. закінчила Харківський державний університет (спеціальність «Українська мова та література»). У 2014 р. захистила дисертаційну роботу «Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін». Працює над докторською дисертацією на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХIX – початок ХХ століття)». Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». Нагороджена грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та подяками Міністерства науки і освіти України й Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Хачатурян Каріне Рубіковна

Хачатурян Каріне Рубіковна – викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст І категорії. Педагогічний стаж – 8 років. У 2012 р. закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література», отримавши диплом із відзнакою. У 2016 р. вступила до аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Філологія».

Чепель Тетяна Миколаївна

Чепель Тетяна Миколаївна – викладач англійської мови та англійської мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст І категорії. Педагогічний стаж – 24 роки. У 1996 р. закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Є автором підручника «Fundamentals of Mining Engineering» для студентів-іноземців. Відзначена почесними нагородами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Робота педагогічного складу циклової комісії «Мови та літератури» орієнтована на формування тих компетентностей, які сприятимуть успішній адаптації молоді до стрімко змінюваних умов глобалізованого світу й після завершення навчання. Крім безпосередньо навчальних цілей, зусилля викладачів спрямовані на виховання національно свідомих і соціально активних особистостей з високими духовними якостями та патріотичними почуттями.

Викладачі на власному прикладі демонструють майбутнім спеціалістам реалізацію ключової компетентності сьогодення – уміння навчатися впродовж життя: педагоги не лише проходять спеціалізовані курси підвищення кваліфікації, відвідують науково-методичні семінари, конференції та засідання обласних методичних об’єднань, а й беруть участь у вебінарах і он-лайн-тренінгах на спеціалізованих платформах на зразок Osvitoria, Etcetera, EdEra.

Циклова комісія має значний науковий потенціал: щорічно викладачі готують і друкують у спеціалізованих виданнях праці, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, літературознавства, педагогіки. Оскільки з-поміж педагогів є діючі науковці (К. В. Дюкар, І. В. Таможська, К. Р. Хачатурян), солідна кількість робіт опубліковані в провідних наукових фахових виданнях, зокрема закордонних, та внесені до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Ulrich’s Periodicals Directory, РІНЦ, Google Scholar.

Узагальненню та поширенню позитивного інноваційного досвіду сприяє створення різноманітних навчально-методичних розробок для опанування закріплених за цикловою комісією курсів.

Високий професіоналізм і авторитет викладачів циклової комісії визнаний як на рівні Коледжу, так і інших закладів вищої освіти України: К. В. Дюкар є постійним членом журі Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, І. В Таможська – Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка, Н. Ю. Сентюріна – Міжнародної олімпіади із зарубіжної літератури, Т. М. Чепель – Міжнародної олімпіади із англійської літератури.