Інформатики та комп’ютерна графіка

В 1985-1986 навчальному році в загальноосвітніх школах та середніх навчальних закладах з’явився предмет «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Викладати предмет Міністерство освіти рекомендувало викладачам математики та фізики. Предмет тоді належав до циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

В 1987 році була створена циклова комісія інформатики та обчислювальної техніки та методичне об’єднання викладачів інформатики та обчислювальної техніки.

Викладачі циклової комісії забезпечують проведення занять з предметів: «Інформатика», «Обчислювальна техніка», «Комп’ютерна техніка та інформаційні технології», «Практикум ЕОМ», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Використання комп’ютерів на об’єктах паливно-мастильних матеріалів», «Основи автоматики та автоматичних систем», «Автоматичні засоби управління дорожнім рухом», «Основи інформаційних технологій», «Розрахунок ДП на ПК».

Зараз до складу циклової комісії входять такі викладачі:

Соловйова Ірина Петрівна

Соловйова Ірина Петрівна – викладач 1 категорії, працює в коледжі 2013 року.

Павленко Олександр Якович

Павленко Олександр Якович – викладач-методист вищої категорії працює в коледжі з 1 вересня 1986 року. З 1 вересня 1987 року по 31 серпня 2018 року був головою ЦК «Інформатики та обчислювальної техніки» та головою методичного об’єднання викладачів «Інформатики та обчислювальної техніки» ВНЗ I-II рівня акредитації Харківської області. Перший, хто встановив та використав в навчальному процесі коледжу персональні комп’ютери. Його зусиллями були створені локальні мережі в кабінетах інформатики та близько 160 персональних комп’ютерів під’єднанні до мережі Інтернет. За багаторічну роботу, сумлінну працю, особистий внесок у справах виховання і навчання молоді відзначений нагородами: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, знак «Відмінник освіти України», грамотою Харківської обласної Ради та грамотами адміністрації коледжу та Голови Ради директорів Харківської області.

Телятникова Юліана Євгеніївна

Телятникова Юліана Євгеніївна – викладач вищої категорії, відмінник освіти України, працює в коледжі з 1976 року.

Супрун Зінаїда Володимирівна

Супрун Зінаїда Володимирівна – викладач 1 категорії, працює в коледжі з 2001 року.

Митрошкіна Світлана Анатоліївна

Митрошкіна Світлана Анатоліївна – викладач 1 категорії, працює в коледжі з 1999 року.

Шмадченко Олена Миколаївна

Шмадченко Олена Миколаївна – викладач 2 категорії, методист навчальної частини, працює в коледжі з 2007 року.

Галаган Віталій Олександрович

Галаган Віталій Олександрович – викладач 2 категорії, працює в коледжі з 2013 року.

Жадан Олександр Іванович – викладач другої категорії, працює в коледжі з 2017року.
Зусиллями викладачів комісії створені навчальні комплекси дисциплін, поповнюється бібліотека методичних розробок, покликаних сприяти системному поглибленню студентами знань, допомогти їм у виконанні самостійних та творчих робіт. На сайті коледжу для дистанційного навчання викладачі циклової комісії розміщують завдання та методичні рекомендації з вивчення предметів циклу. Для перевірки знань застосовуються тести, тематичні завдання, спеціальні комп’ютерні програми.

З 1987 року на базі коледжу проводяться обласні олімпіади з інформатики та комп’ютерних технологій, організатором яких є викладачі циклової комісії.

Студенти, які навчались в коледжі завжди виявляли підвищений інтерес до предметів циклу комісії і мають значні досягнення, зокрема займали призові місця на обласних та Всеукраїнських олімпіадах.

Циклова комісія має 5 сучасних кабінетів та лабораторій, які забезпечені сучасними персональними комп’ютерами.