Електротехнічних дисциплін

Циклова комісія заснована в 1971 році. За роки існування до неї входили висококваліфіковані викладачі, такі, як В.Л. Петриченко, І.Р. Літовка, О.Я. Гончар, С.А. Сєріков. Ветерани коледжу зробили значний внесок у розвиток як циклової комісії, так і всього навчального закладу, виховали не одне покоління студентів та передали свій великий досвід роботи наступній формації викладачів.

Комісія є випусковою для спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». Члени циклової комісії впроваджують сучасні педагогічні технології у навчальний процес, займаються поліпшенням методичного та технічного забезпечення, розробкою перспективних напрямів для курсового та дипломного проектування.

Викладачі, які входять до складу циклової комісії, беруть активну участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів електротехнічних дисциплін, у виставках методичних розробок ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, у роботі науково-практичних конференцій, в організації та проведенні виставок технічної творчості студентів, конкурсів «Кращий за фахом», у підготовці студентів до олімпіад з електротехніки та електроніки.

Цикловою комісією ведеться викладання дисциплін: «Електротехніка та електроніка», «Електрообладнання автомобілів», «Теоретичні основи електротехніки», «Електроматеріалознавство», «Основи електроніки і мікроелектроніки», «Схемотехніка», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Електричні машини та основи електроприводу», «Електроенергетика і електропостачання автомобілів і тракторів», «Основи автоматики», «Електронні системи управління двигуном», «Будова та електрозабезпечення електромобілів», «Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів», «Електроустаткування автомобілів і тракторів», «Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». На базі циклової комісії також проводяться електромонтажна практика та практика на засобах вимірювальної техніки для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».

В різні періоди циклову комісію електротехнічних дисциплін очолювали С.А. Сєріков, В.Л. Петриченко, С.П. Козьякова.

Зараз до складу комісії входять:

Альошин Андрій Володимирович

Альошин Андрій Володимирович – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, магістр, викладач дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Основи електроніки і мікроелектроніки», «Схемотехніка», «Електротехніка та електроніка», працює в навчальному закладі з 2002 року.

Козьякова Светлана Петрівна

Козьякова Светлана Петрівна – спеціаліст вищої категорії, завідувач кабінетом електротехніки, викладач дисципліни «Електротехніка та електроніка», працює в навчальному закладі з 1980 року.

Літовченко Павел Віталійович

Літовченко Павел Віталійович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач, магістр, завідувач лабораторією електротехніки, викладач дисциплін «Метрологія та вимірювальна техніка», «Електричні машини та основи електроприводу», «Електроенергетика і електропостачання автомобілів і тракторів», «Електротехніка та електроніка», працює в навчальному закладі з 1999 року.

Скрицький Юрій Миколайович

Скрицький Юрій Миколайович – спеціаліст першої категорії, завідувач лабораторією електрообладнання автомобілів, класний керівник, викладач дисциплін «Електрообладнання автомобілів», «Електроустаткування автомобілів і тракторів», працює в навчальному закладі з 1999 року.

Степаненко Іван Васильович

Степаненко Іван Васильович – спеціаліст вищої категорії, магістр, завідувач лабораторією електроустаткування автомобілів і тракторів, класний керівник, викладач дисциплін «Електрообладнання автомобілів», «Електронні системи управління двигуном», «Будова та електрозабезпечення електромобілів», «Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів», працює в навчальному закладі з 2000 року.

Шапкін Олександр Васильович

Шапкін Олександр Васильович – спеціаліст вищої категорії, магістр, завідувач кабінетом електрообладнання автомобілів, класний керівник, викладач дисциплін «Електрообладнання автомобілів», «Електроустаткування автомобілів і тракторів», працює в навчальному закладі з 1974 року.

Ряд викладачів відзначені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (С.П. Козьякова), Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (А.В. Альошин, О.В. Шапкін), знаком «Відмінник освіти України» (С.П. Козьякова, О.В. Шапкін).

Матеріально-технічна база циклової комісії забезпечується двома навчальними кабінетами, трьома спеціалізованими лабораторіями та двома лабораторіями з навчальної практики. Кабінети та лабораторії забезпечені навчальними моделями й макетами. Заняття проводяться із застосуванням необхідних наочних посібників та технічних засобів навчання. Лабораторні роботи виконуються за допомогою спеціалізованих стендів, які дають змогу студентам набути практичних навичок із дисциплін електротехнічного циклу.

У перспективних планах циклової комісії є комплектація лабораторій новим обладнанням, удосконалення електронних навчально-методичних комплексів дисциплін, забезпечення кабінетів та лабораторій сучасною комп’ютерною технікою.