Автоперевезень

Циклова комісія була створена у 1936 році, на той час у «Харківському технікумі промислового транспорту».
Комісія є випускаючою з підготовки фахівців автотранспорту спеціальності: 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» спеціалізації: 5.0701002 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

Багато років в комісії працювали викладачі з великим досвідом практичної, наукової та педагогічної роботи, такі як: М.І.Рафф, В.М.Коненцов, В.І.Зеленський, В.І. Седашев., І.М.Файн, П.М.Зацепін, В.І.Коновалов, О.М.Кудря.

Викладач М.І.Рафф є автором посібника «Вантажні автомобільні перевезення», який стає в нагоді й до сьогодні не тільки студентам нашого коледжу, а й багатьом автомобільним навчальним закладам України.

До складу циклової комісії входять:

Іванова Н. О.

Іванова Наталія Олександрівна – голова комісії, викладач дисциплін «Організація вантажних автомобільних перевезень», «Автомобільні перевезення» вищої категорії, магістр, випускниця коледжу, працює з 1981 року, голова ЦК з 1999 року.

Решетник О. В.

Решетник Олена Володимирівна – викладач дисципліни «Організація вантажних автомобільних перевезень» та «Автомобільних перевезень» вищої категорії, магістр, випускниця коледжу, працює з 1995 року.

Чебанюк М. К.

Чебанюк Мирослава Костянтинівна – викладач дисципліни «Організація міжнародних автомобільних перевезень» та «Транспортне планування міст» вищої категорії, з 2006 року завідувач відділення, випускниця коледжу, магістр, працює з 1998 року.

Зінов’єв О. В.

Зінов’єв Олександр В’ячеславович – викладач дисципліни «Організація пасажирських автомобільних перевезень» першої категорії, випускник коледжу, працює з 1987 року.

Ропа М. В.

Ропа Марина Вікторівна – викладач дисципліни «Організація пасажирських автомобільних перевезень» вищої категорії, працює з 1988 року.

Зоренко Ю.В.

Зоренко Юлія Вікторівна – викладач дисциплін «Митно-брокерська діяльність», «Організації пасажирських автомобільних перевезень» та «Автомобільних перевезень» першої категорії, магістр, випускниця коледжу, працює з 1992 року.

Руденко Ю. В.

Руденко Юлія Вікторівна – викладач дисципліни «Організація вантажних автомобільних перевезень» першої категорії, працює з 2003 року.

Бадін А. А.

Бадін Андрій Анатолійович – викладач дисципліни «Організація вантажних автомобільних перевезень» та «Автомобільні перевезення» першої категорії, випускник коледжу, працює з 2010 року.
Сєрєбрєннікова Тетяна Анатоліївна – викладач дисципліни «Технологія» та «Транспортно-експедиційна робота», спеціаліст, випускник коледжу, працює з 2017 року.

О.В. Решетник, Н.О Іванова, Ю.В. Руденко, М.В. Ропа, А.А. Бадін та Ю.В. Зоренко є класними керівниками навчальних груп та вміло виховують молодь.

У процесі навчання студенти вивчають наступні дисципліни: автомобільні перевезення, транспортно-експедиторська робота, митно-брокерська діяльність, організація вантажних та пасажирських автомобільних перевезень, організація міжнародних автомобільних перевезень, транспортне планування міст та транспортна логістика.

Студенти закріплюють теоретичні знання під час проходження виробничо-технологічної та виробничої переддипломної практики з організації вантажних та пасажирських автомобільних перевезень. Практика проводиться на вантажних та пасажирських підприємствах і організаціях, таких як: ЗАТ «АТП 16357», ПрАТ «АТП 16361», ВАТ «АТП 16365», ТОВ «Експрес», ТОВ «Авто-ОВІ», ТОВ «Укравтотрансплюс».

Викладачі комісії постійно удосконалюють набутий досвід та використовують у навчальному процесі методичні комплекси предметів. Ці комплекси включають розглянуті та затверджені на засіданнях ЦК програми предметів, конспекти лекцій, методичні вказівки з виконання практичних та самостійних робіт студентів, а також систему контролю знань.
ЦК має три спеціалізованих кабінети, в яких викладаються теоретичні курси. Один з кабінетів призначений для курсового та дипломного проектування.

Курсові та дипломні проекти виконуються на реальних даних підприємств. Теми охоплюють питання перевезення вантажів та пасажирів у міських, приміських, міжміських та міжнародних сполученнях.

Щороку, у жовтні, проводиться місячник ЦК, під час якого, виконуються ряд заходів та проводиться конкурс «Кращий за фахом» серед студентів третього курсу.

Студенти мають змогу вносити пропозиції щодо удосконалення оформлення кабінетів, кращого засвоєння набутих знань, а викладачі ЦК враховують ці побажання.

Колектив циклової комісії активно поліпшує зміст навчання, впроваджуючи нові форми роботи, серед яких використання інноваційних технологій в навчальному процесі.

У середньому кожен рік комісія випускає близько 130 кваліфікованих фахівців автомобільного транспорту.