Автомобілі

Історія циклової комісії починається з перших кроків заснування автотракторної школи, з жовтня 1927 року. Основні дисципліни, які викладаються членами комісії, є базовими для подальшого навчання студентів за усіма спеціальностями.

Славна історія комісії «Автомобілі», як і всього навчального закладу, створювалась видатними та високопрофесійними викладачами, такими як Б.І.Жулинський, Ю.В.Тютрюмов, М.М.Рюмін, О.І.Ширяєв, О.К.Малина, Ю.Г.Абрамов, Ф.Ф.Вишняков, Г.П.Веденський та ін. Значна частина нинішніх викладачів є їх учнями, вони і зараз намагаються зберегти та помножити кращі надбання.

Викладачі комісії беруть активну участь у впровадженні в навчальний процес інноваційних технологій: поліпшують методичне та технічне забезпечення, розробляють нові програми і методики викладання, впроваджують модульно-рейтингову систему навчання. Методичні розробки викладачів та макети наукової творчості студентів постійно представлені на різноманітних виставках. Викладачі намагаються повною мірою використовувати досягнення педагогічної науки стосовно засобів донесення матеріалу про техніку та контроль знань. Для впровадження дистанційного навчання створені електронні варіанти лекцій, а також контролю засвоєння матеріалу.

Серед кадрового потенціалу комісії виразно помітно два покоління: одне більш досвідчене, а інше – молодше, з новими ідеями та підходами. Це сприяє створенню монолітності і одностайності колективу, поєднанню досвіду та енергії.

Лобач Володимир Йосипович

Лобач Володимир Йосипович – голова циклової комісії. Старший викладач, викладач вищої категорії, нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Працює в навчальному закладі з 1988року. Практичний досвід роботи в автомобільній галузі 48 років.

Бондаренко Іван Степанович

Бондаренко Іван Степанович – заступник директора з адміністративно-господарської роботі. Викладач вищої категорії, магістр, нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Працює в навчальному закладі з 1998 р.

Черновол Олександр Володимирович

Черновол Олександр Володимирович – заступник директора з виробничого навчання. Викладач вищої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з1999р.

Туренко Карина Костянтинівна

Туренко Карина Костянтинівна – завідувач відділення «Автомобільний транспорт». Викладач вищої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 2002р.

Мартишко Іван Олексійович

Мартишко Іван Олексійович – завідувач майстерні «Демонтаж-монтаж вантажних автомобілів». Викладач вищої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 1975 р.

Таланін Дмитро Сергійович

Таланін Дмитро Сергійович – завідувач кабінету «Автомобілі сучасного виробництва». Викладач вищої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 2000 р.

Баканов Андрій Сергійович

Баканов Андрій Сергійович – завідувач лабораторії «Демонтаж-монтаж легкових автомобілів». Викладач вищої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 2001р.

Трєнін Борис Миколайович

Трєнін Борис Миколайович – завідувач кабінету «Будова автомобіля». Викладач 1-ої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 1999р.

Пітя Віталій Володимирович

Пітя Віталій Володимирович – завідувач кабінету «Будова автомобіля». Викладач 1-ої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 2008 р.

Шаповалов Володимир Володимирович

Шаповалов Володимир Володимирович – завідувач кабінету «Автомобільні двигуни». Викладач 1-ої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 2007 р.

Хурсенко Сергій Васильович

Хурсенко Сергій Васильович – завідувач кабінету «Будова автомобіля». Викладач 1-ої категорії, магістр. Працює в навчальному закладі з 2007 р.

Шенцева Ірина Миколаївна

Шенцева Ірина Миколаївна – викладач 1-ої категорії, викладає дисципліни «Спеціалізований рухомій склад автомобільного транспорту», «Технологія галузі». Працює в навчальному закладі з 2003 року.

Матеріальна база циклової комісії «Автомобілі» складається з 7 спеціалізованих кабінетів, які забезпечені моделями та макетами як окремих вузлів, агрегатів, так і в цілому автомобілями сучасного виробництва. Викладання проводиться із застосуванням необхідних наочних посібників та технічних засобів: комп’ютерів, мультимедійних проекторів, локальної мережі Інтернет.

Спеціалізована лабораторія «Автомобільні двигуни» дозволяє проводити стендові випробування бензинових та дизельних двигунів, а в двох лабораторіях для демонтажно-монтажної практики студенти можуть закріпити теоретичні знання та випробувати себе в якості механіка.

В 2009 році викладачі стали ініціаторами створення міського методичного об’єднання «Технології виробництва та експлуатація машин і механізмів». Викладачі комісії організовують міжрегіональні конференції з підвищення якості підготовки фахівців.
Комісія «Автомобілі» започаткувала та систематично проводить міжвузівський конкурс «Кращій автомеханік» серед студентів ІІІ курсу. Конкурс проводиться як на базі ПТО навчального закладу, так і на базі СТО «АТЛ-сервіс» м. Харкова з використанням сучасного обладнання.

Викладачі ЦК «Автомобілі» постійно вивчають перспективні напрямки для галузі для розробки випускниками дипломних проектів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

У зв’язку з переходом галузі на нові види пального, до найближчих перспектив роботи циклової комісії «Автомобілі» можна віднести комплектацію лабораторій новими агрегатами автомобілів сучасного виробництва. Впровадження нових технологій навчання потребують постійного оновлення сайту коледжу методичними рекомендаціями по виконанню контрольних і практичних робіт, удосконалення лекційного матеріалу та засобів діагностування якості підготовки фахівців.