Про коледж

Харківський державний автотранспортний коледж (ХДАК) – один з найстаріших в Україні коледжів, де готують спеціалістів автомобільної галузі. Коледж розташований у будівлі, яка є пам’яткою архітектури XIX ст. В жовтні 2017р. колектив відзначив своє 90-річчя.

Більше 25 років ХДАК – обласний базовий навчальний заклад, при якому діє 23 методичних об’єднання. Тут викладачі коледжів, технікумів, ліцеїв Харківщини обмінюються досвідом роботи, підвищують свій професійний рівень.

В 2014р. колектив коледжу очолив доцент ХНАДУ В.П. Сударь. З перших днів на цій посаді Віктор Павлович прагне поширити й примножити здобутки навчального закладу. З метою залучення до навчання кращих школярів значно активізовано профорієнтаційну роботу. Стали популярними зустрічі майбутніх абітурієнтів з колишніми випускниками ВНЗ, а також Дні кар’єри.

Станом на 01.01.2019 року у коледжі працює 137 педагогічних працівників та 232 співробітника. Серед викладачів більша частина з досвідом роботи на виробництві, мають вищі категорії, а 90 викладачів мають дипломи магістрів. Працюють 5 кандидатів наук, 12 мають звання методиста і 5 – старшого викладача, також в аспірантурі навчаються 5 викладачів. Навчальний процес координується 16 цикловими комісіями та 4 спеціалізованими відділеннями.

На конкурсах “Освіта Харківщини – кращі імена” переможцями в окремих номінаціях в різні роки були 25 викладачів, які одержали дипломи цього престижного конкурсу.
Нинішній державний автотранспортний коледж не просто сучасний навчальний заклад, він відповідає вимогам життя і впевнено інтегрується в систему європейської освіти. За час існування в коледжі підготували майже 50 тис. спеціалістів.

Вже стало традицією, що юнаки і дівчата, опанувавши загальноосвітні і спеціальні дисципліни, свою виробничу практику проходять на провідних АТП та авторемонтних підприємствах Харкова, з якими коледж уклав угоди про співробітництво.

Для покращення практичної підготовки та підвищення рівня конкурентоздатності випускників ведеться плідна робота та пошук нових шляхів співпраці з виробництвом:
– проведення міжвузівських конкурсів фахової майстерності, де студенти виконують реальні виробничі функції, при цьому мають змогу оцінити свій рівень в порівнянні з підготовкою студентів інших споріднених навчальних закладів;
– організація співпраці з іноземними спорідненими навчальними закладами: проведення обміну та організація практики на спеціалізованих підприємствах.
Постійно відбувається розширення переліку баз виробничих практик, налагодження зв’язків з сучасними автопідприємствами, ставлячи одної з головних цілей, щоб місця, де відбувались практики, могли стати першим робочим місцем випускника.

Після завершення комплексного навчання студентам присвоюють кваліфікації «механік», «електромеханік», «технік-технолог (логіст)», «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку», «технік-інспектор з контролю за використанням пального» або «інженер з безпеки руху».

Чимало вихованців продовжують навчання у ВНЗ вищих ступенів акредитації. Серед них – Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), Харківський Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова (ХНУМГ), Університет механізації та електрифікації сільського господарства ім.П.Василенка (ХНТУСГ), Харківський Національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА), Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) та інші, з якими коледж має угоди про співробітництво і випускники приходять туди на пільгових умовах на 2-й-3-й курси.

У коледжі створено усі необхідні умови для отримання міцних знань, естетичного, культурного і фізичного розвитку студентів:
– Обладнані сучасні спеціалізовані кабінети і лабораторії;
– Для опанування професії водія є тренажерний зал, навчальний полігон, парк автомобілів (після закінчення коледжу наші випускники отримують категорії B і С);
– Прекрасна актова зала (де є можливість розкрити свої таланти);
– До послуг студентів – читальна зала бібліотеки;
– Спортивний та тренажерний зал;
– Для студентів, які проживають за межами міста Харкова наявний гуртожиток, з комфортними умовами для проживання;
– Працює студентське самоврядування, яке надає можливість реально брати участь в управлінні коледжем, самореалізуватися, робити своє життя цікавим, різноманітним та змістовним.
Нинішній ХДАК – сучасний базовий навчальний заклад, про який вихованці з гордістю розповідають своїм дітям та друзям і приводять їх сюди для навчання. А потім згадують про перебування в коледжі, як про прекрасний час свого становлення та навчання. І це чи не найпереконливіше підтвердження місця і ролі коледжу серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Харкова і Харківській області.