Студентська наукова конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю бізнесу»

14 листопада 2019 рік

Студенти ІІІ курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування, спеціалізація Бухгалтерський облік взяли участь у І –ій міжвузівській студентській науковій конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю бізнесу», яка відбулась на базі кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

З доповіддю (підготовленою під керівництвом викладача В.І.Кальченко) виступила студентка ХДАК групи Б-31, Крохмаль Катерина.

Свої тези доповідей опублікували викладачі: Кальченко В.І., Мірошниченко Л.О.

В обговоренні проблем, викладених авторами у своїх наукових матеріалах, у форматі круглого столу, взяли участь студенти груп Б-31, Б-32, викладачі.

Всі учасники очного формату отримали сертифікати про участь у конференції. За результатами конференції планується видання електронної збірки тез,  з розміщенням у репозитарії НТУ «ХПІ».

Студенти ознайомились з університетом, роботою кафедри, умовами і правилами вступу до НТУ «ХПІ» в 2020 році та поспілкувались з провідними викладачами.

Фото на пам’ять з організаторами та учасниками конференції