ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»

Порядок проведення

ХІХ обласної науково-практичної конференції

 Місце проведення:

Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

(м. Харків, вул. Шевченка 233А, актова зала, І поверх)

21 лютого 2020 р.

 ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»:

9.15 – 9.50 – реєстрація учасників;

10.00 – 13.00 – пленарне засідання у формі дискусії;

 1. 00 -13.30 – перерва;

13.30 – 14.00 – продовження пленарного засідання, доповіді спікерів. Прийняття рекомендацій.

 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючий:

Мороз Віктор Дмитрович – голова Ради директорів закладів вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів Харківської області, директор Харківського машинобудівного коледжу, кандидат педагогічних наук.

Відкриття конференції:

вітальне слово від Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

 Пленарне засідання у формі дискусії:

 Дискусія №1: «Особливості управління закладами фахової передвищої освіти в умовах імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту».

 Спікер – Лук’янов Віктор Іванович, директор Житлово-комунального коледжу ХНУМГ імені О.М. Бекетова, к.е.н., викладач вищої категорії, викладач-методист.

Доповіді:

 1. Нормативно-правове забезпечення роботи закладів фахової передвищої освіти.

Курбатов Олександр Петрович – директор Харківського державного професійно-педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 1. Колегіальні, робочі та дорадчі органи управління.

Перевозник Анатолій Семенович – директор Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник освіти України.

 1. Організація роботи наглядової ради.

Вініченко Катерина Петрівна – директорка Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 1. Автономія коледжу.

Сударь Віктор Павлович – директор Харківського державного автотранспортного коледжу, викладач вищої категорії, доцент ХНАДУ.

 1. Коледж як кваліфікаційний центр здобуття повних і часткових кваліфікацій.

Назаренко Олександр Максимович – директор Електромеханічного коледжу ХНУМГ імені О.М.Бекетова, викладач вищої категорії, викладач-методист.


Дискусія №2: «Особливості формування змісту підготовки фахових молодших бакалаврів».

 Спікер – Воложинська Олена Олександрівна, заступниця директора з навчальної роботи ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», викладач вищої категорії.

Доповіді:

 1. Форми здобуття фахової передвищої освіти. Дуальна освіта.

Мельников Віталій Павлович – директор ДВНЗ Харківський коледж транспортних технологій, викладач першої категорії.

 1. Інтеграція освітніх та освітньо-професійних програм.

Старченко Олена Павлівна – заступниця директора з навчальної роботи Харківського радіотехнічного коледжу, викладач вищої категорії.

 1. Профільна середня освіта професійного спрямування.

Овчаренко Ріта Тимофіївна – заступниця директора з навчальної роботи Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 1. Освіта дорослих (організація освітнього процесу на заочному відділенні).

Давлетшина Лілія Вікторівна – методист Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ імені П.Василенка, викладач першої  категорії.

 1. Дистанційне навчання у фаховій передвищій освіті.

Казанцева Валентина Вікторівна – методист Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету, викладач вищої категорії.


Дискусія №3: «Реалізація завдань Закону України «Про фахову передвищу освіту» щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти». 

СпікерСолдатенко Віктор Михайлович, заступник  директора з навчальної роботи Електромеханічного коледжу ХНУМГ імені О.М.Бекетова, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Доповіді:

 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах фахової передвищої освіти.

Щибря Тетяна Вікторівна – заступниця директора з навчальної роботи Вовчанського коледжу ХНТУСГ імені П.Василенка, викладач вищої категорії.

 1. Особливості складання освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів.

Решетняк Наталія В’ячеславівна – завідувачка відділення, викладач вищої категорії Харківського державного політехнічного коледжу

 1. Атестація і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Супрун Тетяна Володимирівна – заступниця директора з навчальної роботи Харківського машинобудівного коледжу, викладач вищої категорії.

 1. Успішний викладач – гарант якісної фахової передвищої освіти (рейтинг викладача коледжу).

Ткаченко Валентина Миколаївна – завідувачка навчально-методичного кабінету Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ імені П.Василенка, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 1. Утвердження академічних чеснот та запобігання порушення академічної доброчесності.

Азовська Валентина Петрівна – заступниця директора з навчальної роботи Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 1. Удосконалення системи студентського самоврядування в рамках імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Помагайбо Галина Василівна – заступниця директора з виховної роботи Житлово-комунального коледжу ХНУМГ імені О. М. Бекетова, викладач вищої категорії, викладач-методист.


Дискусія №4: «Дослідницька та інноваційна діяльності у сфері фахової передвищої освіти як актуальне завдання коледжів». 

Спікер – Рябокінь Сергій Іванович, директор Красноградського коледжу КЗ «ХГПА» Харківської обласної ради, к.пед.наук, викладач вищої категорії.

Доповіді:

 1. Трансформація наукових досліджень і розробок у практичну діяльність.

Прокопенко Тіна Сулейманівна – директорка Коледжу Національного фармацевтичного університету, канд..фарм.н., доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 1. Онлайн-освіта – траєкторія професійного розвитку сучасного студента.

Непочатова Галина Володимирівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії Житлово-комунального коледжу ХНУМГ імені О.М.Бекетова.

 1. Упровадження дослідницької діяльності в освітньому процесі Липковатівського аграрного коледжу.

Зуб Карина Володимирівна – голова циклової комісії, викладач першої категорії Липковатівського аграрного коледжу.

 1. Дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти.

Головаш Інна Олександрівна – голова циклової комісії, викладач вищої  категорії, викладач-методист Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ імені П.Василенка, Абрамова Тетяна Сергіївна – завідувачка відділення, викладач вищої  категорії, викладач-методист Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ імені П.Василенка.