Програми вступних випробувань

Питання для співбесіди з абітурієнтами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня  кваліфікований робітник при вступі до ХДАК на спеціальність 071 «Облік і оподаткування» спеціалізація «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Перелік питань для співбесіди для абітурієнтів на базі ОКР кваліфікований робітник при вступі до коледжу на спеціальність 274 Автомобільний транспорт спеціалізація Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Програма індивідуальної усної співбесіди з предмету «математика» для абітурієнтів за курс базової загальної середньої освіти

Програма індивідуальної усної співбесіди з предмету «математика» для абітурієнтів за курс повної загальної середньої освіти